[ایرنا] برای کاهش آلام مردم؛

وزیر کشور تا عادی شدن اوضاع در مناطق سیل زده می ماند

تهران- ایرنا- عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور اعلام کرد که برای کاهش آلام مردم و استمرار و تقویت هماهنگی های لازم بین دستگاه های عمل کننده تا زمان اطمینان از روند عادی شدن اوضاع، در مناطق سیل زده حضور خواهد داشت.

نخستین اظهارنظر مناف هاشمی درباره مسافرت خارجی در زمان سیل

[خبرآنلاین] استاندار گلستان به محل ماموریت بازگشت

نخستین اظهارنظر مناف هاشمی درباره مسافرت خارجی در زمان سیل

امکانات بیشتری برای امداد به مناطق سیل‌زده گسیل شود

[مهر] دستور فرمانده معظم کل قوا به رئیس ستاد کل نیروهای مسلح:

امکانات بیشتری برای امداد به مناطق سیل‌زده گسیل شود

آقای استاندار کجایی؟ دقیقا کجایی؟

[خبرآنلاین] بحرانی که نبود مناف هاشمی ایجاد کرد

آقای استاندار کجایی؟ دقیقا کجایی؟