[تجارت نیوز] تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:

مذاکرات، کدام تحریم‌ها را لغو می‌کند؟

کارگروه «رفع تحریم‌ها» در وین در حال مذاکره است.شرط ایران رفع تحریم‌هاست. تحریم کدام بخش‌ها برداشته می‌شود؟