[تسنیم]

انتخابات ۱۴۰۰/ بیانیه آیت الله رئیسی در رابطه با انتخابات منتشر شد

رئیس قوه قضائیه در بیانیه‌ای تصریح کرد:با شناختی که از چالش ها، ظرفیتها، استعدادها و سرمایه های این کشور کسب کرده ام، آمده ام تا با کمک همه مردم ایران، و در طلیعه گام دوم،"دولتی مردمی برای ایرانی قوی" تشکیل دهم.

شرایط جدید نحوه برگزاری آموزش مجازی

[مهر] برای دوران کرونا و پساکرونا؛

شرایط جدید نحوه برگزاری آموزش مجازی