[خبرآنلاین]

سهم کدام وزارتخانه ها در استیضاح بیشتر است/وزارتخانه های رکوردار را بشناسید

سیاست > مجلس - استیضاح در مجالس مختلف انگیزه ها، اهداف و مقاصد متفاوتی را دنبال کرده است.