[رسا] آیت الله امامی کاشانی:

همه مردم دنیا به وقاحت آمریکا پی برده اند | قوه قضائیه به برخورد قاطعانه خود با مفسدان اقتصادی ادامه دهد

امام جمعه موقت تهران به توطئه های آمریکا برای وارونه جلوه دادن واقعیت ها اشاره کرد و گفت: آمریکا با استفاده از تبلیغات رسانه ای می خواهد خود را خوب و قدرتمند نشان دهد، اما موفق نمی شود، چون همه مردم دنیا به وقاحت آمریکا پی برده اند.

نوربخش عاشق محرومین بود

[ایرنا] معاون اول رییس جمهوری:

نوربخش عاشق محرومین بود