[خبرآنلاین]

اعلام آمادگی مشروط رئیسی برای مذاکره مستقیم با آمریکا

ایرنا نوشت: رئیس جمهور گفت : وزیر اقتصاد قرار شد تصمیمات و مصوبات جلسات تیم اقتصادی را به عنوان راهکارهای برون رفت مشکلات در بازار بورس برای تقویت بازار بورس به مردم اطلاع رسانی کنند.