[تسنیم]

گسترش تحرکات نظامی آل خلیفه در مناطق مختلف بحرین در آستانه «روز شهید»

مناطق مختلف بحرین در حالی شاهد گسترش حضور نظامیان و مزدوران آل خلیفه است که مردم مقاوم خود را برای برگزاری روز شهید آماده می‌کنند.

جزئیات آرایش و توان نیروهای فعال در میدان نبرد پیچیده یمن

[ایرنا] در گفت‌وگو با سعدالله زارعی تشریح شد -1

جزئیات آرایش و توان نیروهای فعال در میدان نبرد پیچیده یمن