[فارس]

فروش بیش از 90 هزار میلیارد تومانی شرکت‌‌های دانش‌بنیان در یکسال گذشته

رئیس مرکز فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، گفت: شرکت‌های دانش‌بنیان توانستند در سال گذشته بیش از 90 هزار میلیارد تومان فروش را تجربه کنند.

افزایش ظرفیت در سه رشته پرطرفدار نخواهیم داشت

[ایسنا] قائم مقام ستاد تحول و نوآوری در آموزش عالی سلامت عنوان کرد

افزایش ظرفیت در سه رشته پرطرفدار نخواهیم داشت