[همشهری آنلاین] در جلسه بررسي الزامات پيش‌رو «برجام» در شوراي راهبردي روابط خارجي؛

ظریف: از سفر هیئت‌های اقتصادی کشورها به ایران ذوق زده نیستیم

- همشهری آنلاین: ظریف در جلسه شورای راهبردی روابط خارجی گفت: از سفر هیئت‌های اقتصادی کشورهای مختلف به ایران ذوق‌زده نیستیم، اما این روابط ضمانت توافق است.