[همشهری آنلاین]

تایمز: توافق ایران و ۱+۵ در شرف انجام است

- همشهری آنلاین: روزنامه تایمز با اشاره به اینکه دیپلمات ها از پیشرفت در مذاکرات هسته ای میان ایران و گروه ۱+۵ یک حکایت می کنند، نوشت: توافق هسته ای در شرف انجام است.

چرا مذاکرات دو روز دیگر ادامه می‌یابد؟

[تسنیم] منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده تشریح کرد؛

چرا مذاکرات دو روز دیگر ادامه می‌یابد؟