[فردا] پیشنهاد روزنامه انگلیسی گاردین به جامعه جهانی

با اسرائیل همان کنید که با آفریقای جنوبی کردید/ الان وقت بایکوت و تحریم است

این یک حساب کتاب خشک بود که شبیه حساب کتابی بود که باعث شد خیلی از شرکت‌ها از آفریقای جنوبی بیرون بروند. و دقیقاً حساب کتابی است که واقعی‌ترین امید ما است که عدالتی را که سال‌هاست از فلسطین گرفته شده است را برگردانیم.