[ایلنا] مدیر حوزه‌های‌علمیه سراسرکشور در نشست‌خبری:/1/

سال‌تحصیلی حوزه‌های‌علمیه با سخنرانی آیت‌الله مکارم‌شیرازی آغاز می‌شود

حدود 17هزار طلبه جدید امسال وارد حوزه‌های‌علمیه می‌شوند/رشته‌های‌تخصصی‌حوزه دیگر فقط در قم متمرکز نیست/مراسم آغاز سال‌تحصیلی حوزه‌های‌علمیه 16شهریور در قم برگزار می شود/برای طلاب سطح یک حوزه ملاحظاتی اعمال می شود.