[شبکه‌خبر]

انتساب شکست های آمریکا در یمن به ایران فرافکنی است

شمخانی گفت: متحدان آمریکا در یمن با شکست های پی در پی، به دست ملت یمن تحقیر شده اند و انتساب این شکست ها به ایران فرافکنی و فرار از بار سنگین مسئولیت ناشی از جنایت های جنگی است.

برنامه افزایش صادرات نفت به اروپا / بازار جدید نمی‌خواهیم

[ایلنا] مدیر امور بین‌الملل شرکت نفت به ایلنا خبر داد؛

برنامه افزایش صادرات نفت به اروپا / بازار جدید نمی‌خواهیم