[مهر] روحانی در مراسم رژه نیروهای مسلح:

آماده‌ایم از خطاهای گذشته همسایگان بگذریم

رئیس‌جمهور گفت: ما به همه همسایگان دست رفاقت و دوستی را دراز می‌کنیم و حتی آماده ایم از خطاهای گذشته آنها بگذریم.

بخشودگی جرایم مالیاتی مشروط به پرداخت بدهی‌ها تا پایان مهر

[ایسنا] رئیس سازمان امور مالیاتی اعلام کرد

بخشودگی جرایم مالیاتی مشروط به پرداخت بدهی‌ها تا پایان مهر

نگاه مدیریت شهری در توسعه زیرساخت های آموزشی عمیق تر باشد

[پایگاه خبری مدیریت شهرداری کرج] عضو شورای شهر کرج گفت:

نگاه مدیریت شهری در توسعه زیرساخت های آموزشی عمیق تر باشد