[فارس] در حال بروزرسانی/ غزه؛ دفاع در روز 26

اوباما هم خواستار آزادی نظامی صهیونیست شد/آمار شهدای غزه از 1600 تن گذشت/ شمار تلفات از «سرب گداخته» پیشی گرفت

بیست و ششمین روز از حملات صهیونیست‌ها در شرایطی آغاز شده که حامیان این رژیم هم صدا باهم خواستار آزادی نظامی اسرائیلی به اسارت درآمده توسط نیروهای مقاومت هستند درحالی که تعداد شهدای حملات صهیونیست‌ها از مرز 1600 هم گذشت.

رکوردداران 2هزار روز ماموریت ارتش در آبهای آزاد

[فارس] گزارش آماری فارس از اعزام 30 ناوگروه نداجا به آبهای بین‌المللی

رکوردداران 2هزار روز ماموریت ارتش در آبهای آزاد