[مهر] اجمالی/ مناظره چهل سالگی انقلاب؛

خرازی:انقلاب تا یمن بینش داده/صفارهرندی:آمریکا هربدلی زدشکست خورد

صادق خرازی نماینده اسبق ایران در سازمان ملل متحد و محمدحسین صفار هرندی در برنامه «نگاه یک» در مناظره ای به مناسبت چهل سالگی انقلاب اسلامی و آغاز دهه پنجاه انقلاب، به طرح مباحثی پرداختند.