[ایمنا]

لندن میزبان اولین توسعه شهری بدون کربن بریتانیا

پایتخت انگلستان قرار است به زودی میزبان منطقه مسکونی جدیدی به مساحت بیش از ۲۰ هزار مترمربع به نام Bankside Yards باشد که تولید فسیل از آن صفر خواهد بود.