[پرس تی‌وی]

رئیس جمهور قزاقستان: بحران اوکراین احمقانه است

نورسلطان نظربایف، رئیس جمهور قزاقستان ضمن «احمقانه» خواندن بحران شرق اوکراین، مسکو و کی‌یف را به سازش بر سر این بحران ترغیب کرده است.