[خبرآنلاین]

سوغات بانک مرکزی از سفر به اروپا چه بود؟

اقتصاد > اقتصاد کلان - نخستین سفر اروپایی مقامات بانک مرکزی به همراه رئیس جمهور به اروپا نتایج ارزنده ای داشت که در چارچوب اقتصاد مقاومتی به رونق اقتصادی منجر خواهد شد.