[همشهری آنلاین]

مهلت سه‌ماهه‌ دادستانی به «آلومینیوم»

- حامد فوقانی: دادستانی تهران تا پایان تابستان و آغاز پاییز به مالک ساختمان آلومینیوم فرصت داده است تا ایمنی لازم‌ را در این بنای قدیمی فراهم کند؛ در غیراین صورت با حکم قضایی، ساختمان آلومینیوم پلمب خواهد شد.