[تابناک]

جدیدترین تحولات مربوط به مبارزه با داعش در عراق و سوریه

طی روزهای اخیر، عرصه میدانی نبرد با تروریست های داعش در عراق و سوریه شاهد تحولات مهمی بود که برجسته ترین آن در آزادسازی کوبانی از تصرف این تروریست ها نمود پیدا کرد. با این حال، در دیگر جبهه های نبرد با داعش نیز اخیراً تحولات قابل توجهی رخ داده که شاید کمتر زیر سایه کوبانی کمتر مورد توجه قرار گرفته است.