[همشهری آنلاین] نامه رئیس شورای عالی استان‌ها به رئیس مجلس

الویری: شهرداران مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان نیستند

- همشهری آنلاین: رئیس شورای عالی استان‌ها در نامه‌ای به رئیس مجلس، شهرداران را مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان ندانست و متذکر شد که مجلس و دولت باید به حق انتخاب شهرداران از سوی شوراها احترام بگذارند و از آن حمایت کنند.