[باشگاه خبرنگاران جوان]

دستور ویژه رئیس دستگاه قضا برای ارتقاء و ارزان شدن خدمات الکترونیک قضایی

رئیس قوه قضاییه با ارائه دستوراتی برای بهبود عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی گفت: باید خدمات قضایی با ارزانترین قیمت ممکن به مردم ارائه شود.

خدمات قضائی باید با ارزان‌ترین قیمت به مردم ارائه شود

[مهر] اژه ای در جلسه ستاد راهبری اجرای سند تحول قضائی؛

خدمات قضائی باید با ارزان‌ترین قیمت به مردم ارائه شود