سپرده‌گذاران سرگردان فیش‌های کهنه شدند

[ایسنا] حساب‌های جعلی کار را سخت کرد

سپرده‌گذاران سرگردان فیش‌های کهنه شدند

خداحافظ صدری!

[ایسنا] در مراسم تشییع صدرالدین شجره چه گذشت؟

خداحافظ صدری!