[شبکه‌خبر]

یکسان سازی نرخ ارز بزودی عملیاتی می شود

رئیس کل بانک مرکزی گفت: یکسان سازی نرخ ارز بزودی عملیاتی می شود.

مدیریت بحران از ضروریات مدیریت شهری است

[ایسنا] نماینده استان تهران در شورای عالی استانها:

مدیریت بحران از ضروریات مدیریت شهری است