[مشرق] اختصاصی مشرق /

شهر کرکوک به طور کامل به کنترل نیروهای عراقی درآمد+ نقشه میدانی

با عقب نشینی نیروهای وابسته به حزب اتحاد دموکراتیک کردستان از 27 محله، شهر کرکوک به طور کامل به کنترل نیروهای عراقی درآمد.