ایرنا

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۹۶۳ -
تیتر ۹٬۹۴۳ کلمه (متوسط ۱۰٫۳۳ کلمه در هر خبر)
87
۹۳٬۷۴۳ نویسه (متوسط ۹۷٫۳۴ نویسه در هر خبر)
55
right ۳۳٬۰۱۱ کلمه (متوسط ۳۴٫۲۸ کلمه در هر خبر)
93
۳۰۸٬۶۷۴ نویسه (متوسط ۳۲۰٫۵۳ نویسه در هر خبر)
56
بدنه ۴۱۴٬۴۵۸ کلمه (متوسط ۴۳۰٫۳۸ کلمه در هر خبر)
54
۳٬۷۷۲٬۱۵۲ نویسه (متوسط ۳٬۹۱۷ نویسه در هر خبر)
94
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۹۱۵
95
اخبار تغییر یافته ۱۷۶
54
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۲۲ خبر
اقتصادی ۱۰۹ خبر
اجتماعی ۲۳۵ خبر
بین‌الملل ۴۷ خبر
فرهنگی ۸۶ خبر
علمی-فناوری ۴۷ خبر
ورزشی ۷۱ خبر
گوناگون ۲ خبر
استانی ۱۴۴ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار ایرنا