ایرنا

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶۰۷ -
تیتر ۶٬۲۸۸ کلمه (متوسط ۱۰٫۳۶ کلمه در هر خبر)
87
۶۰٬۱۳۶ نویسه (متوسط ۹۹٫۰۷ نویسه در هر خبر)
53
right ۹۳۳ کلمه (متوسط ۱٫۵۴ کلمه در هر خبر)
5
۸٬۷۲۹ نویسه (متوسط ۱۴٫۳۸ نویسه در هر خبر)
7
بدنه ۲۶۶٬۱۵۰ کلمه (متوسط ۴۳۸٫۴۷ کلمه در هر خبر)
55
۲٬۴۱۷٬۹۵۹ نویسه (متوسط ۳٬۹۸۳ نویسه در هر خبر)
96
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۱۰۹
55
اخبار حذف شده ۳
67
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۱۴ خبر
اقتصادی ۳۵ خبر
اجتماعی ۶۶ خبر
بین‌الملل ۱۸ خبر
فرهنگی ۱۳۸ خبر
علمی-فناوری ۲۸ خبر
ورزشی ۵۳ خبر
استانی ۵۵ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار ایرنا