ایرنا

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۸۷ -
تیتر ۴٬۰۴۹ کلمه (متوسط ۱۰٫۴۶ کلمه در هر خبر)
86
۳۸٬۸۳۰ نویسه (متوسط ۱۰۰٫۳۴ نویسه در هر خبر)
53
right ۱۳٬۵۱۴ کلمه (متوسط ۳۴٫۹۲ کلمه در هر خبر)
92
۱۲۷٬۱۳۴ نویسه (متوسط ۳۲۸٫۵۱ نویسه در هر خبر)
53
بدنه ۱۷۳٬۳۲۴ کلمه (متوسط ۴۴۷٫۸۷ کلمه در هر خبر)
56
۱٬۵۸۵٬۸۹۵ نویسه (متوسط ۴٬۰۹۸ نویسه در هر خبر)
99
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۳۸۷
100
اخبار تغییر یافته ۶۶
57
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۱۳ خبر
اقتصادی ۳۵ خبر
اجتماعی ۴۸ خبر
بین‌الملل ۲۲ خبر
فرهنگی ۴۰ خبر
علمی-فناوری ۱۱ خبر
ورزشی ۲۸ خبر
استانی ۷۱ خبر
عکس ۱۹ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار ایرنا