خبرگزاری صدا و سیما

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۵۶ -
تیتر ۳٬۹۱۳ کلمه (متوسط ۸٫۵۸ کلمه در هر خبر)
92
۳۷٬۱۴۵ نویسه (متوسط ۸۱٫۴۶ نویسه در هر خبر)
65
right ۷٬۵۷۱ کلمه (متوسط ۱۶٫۶ کلمه در هر خبر)
55
۷۰٬۲۱۰ نویسه (متوسط ۱۵۳٫۹۷ نویسه در هر خبر)
85
بدنه ۸۵٬۷۷۱ کلمه (متوسط ۱۸۸٫۰۹ کلمه در هر خبر)
19
۷۸۷٬۰۰۱ نویسه (متوسط ۱٬۷۲۶ نویسه در هر خبر)
37
تعداد کلیدواژه ۲٬۲۸۵ (متوسط ۵٫۰۱ کلیدواژه در هر خبر)
54
خبرهای عکس‌دار ۲۵۶
56
اخبار تغییر یافته ۶۶
63
اخبار حذف شده ۱
85
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۶ خبر
اقتصادی ۲۵ خبر
اجتماعی ۲۰ خبر
بین‌الملل ۵۹ خبر
فرهنگی ۱۲ خبر
علمی-فناوری ۲۸ خبر
ورزشی ۲۹ خبر
استانی ۲۶۷ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار خبرگزاری صدا و سیما