خبرگزاری صدا و سیما

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۹۰ -
تیتر ۳٬۱۹۵ کلمه (متوسط ۸٫۱۹ کلمه در هر خبر)
93
۳۰٬۶۰۷ نویسه (متوسط ۷۸٫۴۸ نویسه در هر خبر)
67
خلاصه ۶٬۸۴۵ کلمه (متوسط ۱۷٫۵۵ کلمه در هر خبر)
58
۶۳٬۹۴۳ نویسه (متوسط ۱۶۳٫۹۶ نویسه در هر خبر)
91
بدنه ۷۵٬۹۸۶ کلمه (متوسط ۱۹۴٫۸۴ کلمه در هر خبر)
20
۷۱۸٬۱۸۱ نویسه (متوسط ۱٬۸۴۱ نویسه در هر خبر)
40
تعداد کلیدواژه ۲٬۰۸۰ (متوسط ۵٫۳۳ کلیدواژه در هر خبر)
48
خبرهای عکس‌دار ۲۲۹
58
اخبار تغییر یافته ۱۱۰
29
اخبار حذف شده ۱
82
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۲ خبر
اقتصادی ۱۵ خبر
اجتماعی ۲۳ خبر
بین‌الملل ۴۵ خبر
فرهنگی ۶ خبر
علمی-فناوری ۱۴ خبر
ورزشی ۱۵ خبر
گوناگون ۱ خبر
استانی ۲۵۹ خبر

آخرین اخبار خبرگزاری صدا و سیما