خبرگزاری صدا و سیما

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۰۸ -
تیتر ۲٬۶۴۴ کلمه (متوسط ۸٫۵۸ کلمه در هر خبر)
92
۲۵٬۴۸۱ نویسه (متوسط ۸۲٫۷۳ نویسه در هر خبر)
64
right ۴٬۳۹۶ کلمه (متوسط ۱۴٫۲۷ کلمه در هر خبر)
47
۴۱٬۰۳۳ نویسه (متوسط ۱۳۳٫۲۲ نویسه در هر خبر)
74
بدنه ۴۷٬۸۹۹ کلمه (متوسط ۱۵۵٫۵۲ کلمه در هر خبر)
15
۴۳۷٬۸۸۰ نویسه (متوسط ۱٬۴۲۲ نویسه در هر خبر)
29
تعداد کلیدواژه ۱٬۵۱۱ (متوسط ۴٫۹۱ کلیدواژه در هر خبر)
56
خبرهای عکس‌دار ۱۲۲
39
اخبار تغییر یافته ۵۴
56
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۹ خبر
اقتصادی ۸ خبر
اجتماعی ۲ خبر
بین‌الملل ۹۴ خبر
فرهنگی ۹ خبر
علمی-فناوری ۱۵ خبر
ورزشی ۱۰ خبر
گوناگون ۳ خبر
استانی ۱۴۹ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار خبرگزاری صدا و سیما