خبرگزاری صدا و سیما

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۵ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۹ -
تیتر ۲۸۰ کلمه (متوسط ۹٫۶۶ کلمه در هر خبر)
89
۲٬۶۴۷ نویسه (متوسط ۹۱٫۲۸ نویسه در هر خبر)
59
right ۱۵۶ کلمه (متوسط ۵٫۳۸ کلمه در هر خبر)
17
۱٬۴۸۴ نویسه (متوسط ۵۱٫۱۷ نویسه در هر خبر)
28
بدنه ۵٬۹۷۳ کلمه (متوسط ۲۰۵٫۹۷ کلمه در هر خبر)
22
۵۳٬۲۱۶ نویسه (متوسط ۱٬۸۳۵ نویسه در هر خبر)
40
تعداد کلیدواژه ۱۰۲ (متوسط ۳٫۵۲ کلیدواژه در هر خبر)
81
خبرهای عکس‌دار ۲
6
اخبار تغییر یافته ۵
56
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۲ خبر
اجتماعی ۳ خبر
بین‌الملل ۲۰ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
استانی ۲ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار خبرگزاری صدا و سیما