خبرگزاری صدا و سیما

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۱ مهر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۶ -
تیتر ۲۸۲ کلمه (متوسط ۷٫۸۳ کلمه در هر خبر)
94
۲٬۷۳۲ نویسه (متوسط ۷۵٫۸۹ نویسه در هر خبر)
69
summary ۳۵۳ کلمه (متوسط ۹٫۸۱ کلمه در هر خبر)
32
۳٬۲۶۸ نویسه (متوسط ۹۰٫۷۸ نویسه در هر خبر)
50
بدنه ۴٬۶۳۸ کلمه (متوسط ۱۲۸٫۸۳ کلمه در هر خبر)
11
۴۲٬۴۷۵ نویسه (متوسط ۱٬۱۸۰ نویسه در هر خبر)
23
تعداد کلیدواژه ۱۹۶ (متوسط ۵٫۴۴ کلیدواژه در هر خبر)
46
خبرهای عکس‌دار ۱۰
27
اخبار تغییر یافته ۴
72
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
اقتصادی ۱ خبر
اجتماعی ۱ خبر
بین‌الملل ۱۷ خبر
فرهنگی ۲ خبر
ورزشی ۱ خبر
استانی ۱۲ خبر

آخرین اخبار خبرگزاری صدا و سیما