خبرگزاری صدا و سیما

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۶ اسفند ۱۳۹۵ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۴۶ -
تیتر ۳٬۸۳۹ کلمه (متوسط ۸٫۶۱ کلمه در هر خبر)
92
۳۷٬۰۸۹ نویسه (متوسط ۸۳٫۱۶ نویسه در هر خبر)
64
right ۶٬۱۱۰ کلمه (متوسط ۱۳٫۷ کلمه در هر خبر)
45
۵۶٬۹۹۶ نویسه (متوسط ۱۲۷٫۷۹ نویسه در هر خبر)
70
بدنه ۸۶٬۱۷۸ کلمه (متوسط ۱۹۳٫۲۲ کلمه در هر خبر)
20
۷۹۶٬۵۷۱ نویسه (متوسط ۱٬۷۸۶ نویسه در هر خبر)
38
تعداد کلیدواژه ۲٬۲۱۷ (متوسط ۴٫۹۷ کلیدواژه در هر خبر)
55
خبرهای عکس‌دار ۲۳۲
52
اخبار تغییر یافته ۱۰۲
42
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۴ خبر
اقتصادی ۳۵ خبر
اجتماعی ۱۰ خبر
بین‌الملل ۱۱۰ خبر
فرهنگی ۶ خبر
علمی-فناوری ۱۴ خبر
ورزشی ۲۶ خبر
استانی ۲۲۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار خبرگزاری صدا و سیما