خبرگزاری صدا و سیما

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶۰۱ -
تیتر ۴٬۹۸۹ کلمه (متوسط ۸٫۳ کلمه در هر خبر)
93
۴۷٬۳۰۱ نویسه (متوسط ۷۸٫۷ نویسه در هر خبر)
67
right ۹٬۷۰۰ کلمه (متوسط ۱۶٫۱۴ کلمه در هر خبر)
53
۸۹٬۳۶۴ نویسه (متوسط ۱۴۸٫۶۹ نویسه در هر خبر)
82
بدنه ۱۱۲٬۹۱۵ کلمه (متوسط ۱۸۷٫۸۸ کلمه در هر خبر)
19
۱٬۰۳۶٬۳۸۱ نویسه (متوسط ۱٬۷۲۴ نویسه در هر خبر)
37
تعداد کلیدواژه ۳٬۱۶۹ (متوسط ۵٫۲۷ کلیدواژه در هر خبر)
49
خبرهای عکس‌دار ۳۳۶
55
اخبار تغییر یافته ۱۵۷
34
اخبار حذف شده ۴
55
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۵ خبر
اقتصادی ۳۳ خبر
اجتماعی ۲۲ خبر
بین‌الملل ۹۱ خبر
فرهنگی ۱۷ خبر
علمی-فناوری ۴۸ خبر
ورزشی ۳۳ خبر
گوناگون ۲ خبر
استانی ۳۴۰ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار خبرگزاری صدا و سیما