خبرگزاری صدا و سیما

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۵ فروردین ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶۹ -
تیتر ۵۶۶ کلمه (متوسط ۸٫۲ کلمه در هر خبر)
93
۵٬۴۰۴ نویسه (متوسط ۷۸٫۳۲ نویسه در هر خبر)
67
right ۹۰۰ کلمه (متوسط ۱۳٫۰۴ کلمه در هر خبر)
43
۸٬۱۶۷ نویسه (متوسط ۱۱۸٫۳۶ نویسه در هر خبر)
65
بدنه ۱۱٬۲۶۶ کلمه (متوسط ۱۶۳٫۲۸ کلمه در هر خبر)
16
۱۰۱٬۵۷۳ نویسه (متوسط ۱٬۴۷۲ نویسه در هر خبر)
30
تعداد کلیدواژه ۳۳۷ (متوسط ۴٫۸۸ کلیدواژه در هر خبر)
56
خبرهای عکس‌دار ۲۴
34
اخبار تغییر یافته ۸
71
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۸ خبر
اقتصادی ۲ خبر
اجتماعی ۵ خبر
بین‌الملل ۲۵ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۳ خبر
استانی ۲۵ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار خبرگزاری صدا و سیما