خبرگزاری صدا و سیما

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۲ -
تیتر ۱۰۰ کلمه (متوسط ۸٫۳۳ کلمه در هر خبر)
93
۹۶۶ نویسه (متوسط ۸۰٫۵ نویسه در هر خبر)
66
right ۱۸۵ کلمه (متوسط ۱۵٫۴۲ کلمه در هر خبر)
51
۱٬۶۹۷ نویسه (متوسط ۱۴۱٫۴۲ نویسه در هر خبر)
78
بدنه ۲٬۸۳۱ کلمه (متوسط ۲۳۵٫۹۲ کلمه در هر خبر)
26
۲۵٬۵۵۹ نویسه (متوسط ۲٬۱۳۰ نویسه در هر خبر)
47
تعداد کلیدواژه ۴۶ (متوسط ۳٫۸۳ کلیدواژه در هر خبر)
75
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۲
58
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
بین‌الملل ۱۰ خبر
استانی ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار خبرگزاری صدا و سیما