خبرگزاری صدا و سیما

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۲۵ -
تیتر ۳٬۵۵۷ کلمه (متوسط ۸٫۳۷ کلمه در هر خبر)
93
۳۴٬۰۷۳ نویسه (متوسط ۸۰٫۱۷ نویسه در هر خبر)
66
right ۶٬۶۷۷ کلمه (متوسط ۱۵٫۷۱ کلمه در هر خبر)
52
۶۲٬۸۰۰ نویسه (متوسط ۱۴۷٫۷۶ نویسه در هر خبر)
82
بدنه ۸۴٬۰۷۸ کلمه (متوسط ۱۹۷٫۸۳ کلمه در هر خبر)
21
۷۷۴٬۴۷۹ نویسه (متوسط ۱٬۸۲۲ نویسه در هر خبر)
39
تعداد کلیدواژه ۲٬۱۲۸ (متوسط ۵٫۰۱ کلیدواژه در هر خبر)
54
خبرهای عکس‌دار ۱۹۵
45
اخبار تغییر یافته ۶۸
60
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۱ خبر
اقتصادی ۳۴ خبر
اجتماعی ۲۱ خبر
بین‌الملل ۵۶ خبر
فرهنگی ۲۱ خبر
علمی-فناوری ۲۷ خبر
ورزشی ۲۷ خبر
استانی ۲۲۸ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار خبرگزاری صدا و سیما