ایکنا

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵۶ -
تیتر ۵۰۷ کلمه (متوسط ۹٫۰۵ کلمه در هر خبر)
91
۴٬۹۳۸ نویسه (متوسط ۸۸٫۱۸ نویسه در هر خبر)
61
right ۱٬۸۹۴ کلمه (متوسط ۳۳٫۸۲ کلمه در هر خبر)
94
۱۷٬۵۶۱ نویسه (متوسط ۳۱۳٫۵۹ نویسه در هر خبر)
58
بدنه ۱۹٬۱۱۷ کلمه (متوسط ۳۴۱٫۳۸ کلمه در هر خبر)
41
۱۸۴٬۶۸۳ نویسه (متوسط ۳٬۲۹۸ نویسه در هر خبر)
78
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۵
77
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۱ خبر
اجتماعی ۳ خبر
بین‌الملل ۳ خبر
فرهنگی ۳۰ خبر
علمی-فناوری ۳ خبر
ورزشی ۱ خبر
استانی ۴ خبر
عکس ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار ایکنا