استانی

[فارس] رحمانی‌فضلی خبر داد

اعزام تدارکات از شهرداری‎های مختلف به مناطق سیل‎زده/ خطر سیل به طور کامل رفع شده

وزیر کشور گفت: تدارکات از شهرداری‌های مختلف به ویژه از شهرداری تهران به استان گلستان اعزام شده است.