استانی

[ایسنا]

تلفات عجیب پرندگان در خلیج گرگان تکرار می‌شود؟

زمستان سال گذشته، تلفات غیرعادی بیش از ۴۳ هزار پرنده مهاجر در خلیج گرگان در محدوده استان مازندران آغاز شد و در ادامه به گلستان رسید؛ حالا با آمدن میهمانان پاییزی و آن هم در روزهای کرونایی، نگرانی ها دوباره بالا گرفته و چشم محیط زیستی ها و پژوهشگران به چنگر و فلامینگوها که بیشترین گونه‌ها تلف شده در سال گذشته بودند، دوخته شده است.

علایم هشدار را بشناسیم/ آگاهانه روند درمان کرونا را در خانه پایش کنید

[ایسنا] معاون پژوهشی مرکز تحقیقات جراحی مغز و اعصاب عملکردی دانشگاه شهیدبهشتی:

علایم هشدار را بشناسیم/ آگاهانه روند درمان کرونا را در خانه پایش کنید