استانی

[همشهری آنلاین]

برنامه مدیریت جامع حوضه‌آبریز تالاب گاوخونی تدوین شد

- آخرین کارگاه مشارکتی تدوین برنامه مدیریت جامع حوضه آبریز تالاب بین‌المللی گاوخونی با حضور کلیه ذینفعان این حوضه آبریز ازجمله نمایندگان جوامع محلی برگزار و پیش نویس برنامه مذکور جهت ارائه به مسئولان استانی آماده شد.