استانی

[فارس]

روایتی نو از مرگ و زندگی زیر موشک باران دزفول

سال‌هاست که به پاس قدردانی از ایستادگی مردم دیار مقاومت در روزهای پرتب‌وتاب جنگ تحمیلی ۴ خرداد به نام شهرستان دزفول ثبت شده‌ است.