استانی

[ایسنا] /گزارش/

مروری بر یک هفته جستجو به دنبال نشانی از گمشدگان "حادثه دز"

در هفتمین روز حادثه‌ای که برای گردشگران یک تور گردشگری که در مسیر آبی رودخانه دز از "دره ارواح" تا "چال کندی" دزفول به دامن طبیعت خروشان رودخانه زده بودند، همچنان سرنوشت سه تن از گردشگران این حادثه نامعلوم است.