علمی-فناوری

[خبرگزاری صدا و سیما] هم زمان با بازدید اهالی رسانه؛

اعلام گزارش گام اول کاهش تعهدات برجامی؛ فردا

همزمان با بازدید اهالی رسانه از مجتمع آب سنگین اراک، گزارش گام اول کاهش تعهدات برجامی ”دوشنبه“ اعلام میشود