علمی-فناوری

[همشهری آنلاین] سرپرست مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد:

گردش مالی موسسات کنکور باعث مقاومت در برابر حذف کنکور می‌شود

- همشهری آنلاین: سرپرست مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی تاکید کرد: موسسات برگزاری کلاس‌های کنکور دارای گردش مالی بسیار زیادی هستند؛ طبیعتاً این گردش مالی باعث مقاومت آنها در برابر حذف کنکور خواهد بود.