علمی-فناوری

[ایرنا]

کودکان ایرانی 13 میلیون ساعت در روز سرگرم بازی‌های رایانه‌ای هستند

تهران- ایرنا- طبق آخرین آمارهای ارائه شده از مرکز ملی بازی‌های رایانه‌ای، 8 میلیون کودک ایرانی زیر 12 سال، کاربر بازی‌های ‌رایانه‌ای هستند و روزانه 13 میلیون ساعت با این بازی‌ها سرگرم هستند.

غیبت 18هزار داوطلب در آزمون دکتری 98

[ایرنا] با غیبت قطعی 18هزار نفر ؛

غیبت 18هزار داوطلب در آزمون دکتری 98