علمی-فناوری

[ایرنا] رییس شرکت ملی گاز عنوان کرد؛

خرید دوهزار میلیارد تومانی صنعت گاز از شرکت‌های دانش‌بنیان

تهران- ایرنا -رییس شرکت ملی گاز از خرید دو هزار میلیارد تومانی محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در صنعت گاز خبر داد.