علمی-فناوری

[عصر ایران]

اعلام پایان محدودیت‌ها را جدی نگیرید!

شستن دست‌ها و استفاده از ماسک همچنان در صدر توصیه‌های بهداشتی است و آن‌گونه که متخصصان می‌گویند شش بار شستن دست‌ها در روز احتمال ابتلا را به‌شدت کاهش می‌دهد، عدم تجمع و رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی نیز بسیار حائز اهمیت است؛ نکته مهم بعدی محافظت از خود در برابر افراد بیمار و به‌خصوص قرار نگرفتن در معرض سرفه و عطسه است.