علمی-فناوری

[همشهری آنلاین]

دانشجویان بورسیه تعیین تکلیف شدند | جایابی در دانشگاه‌ها آغاز شد

- همشهری آنلاین: رئیس هیات عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی از تعیین تکلیف شدن دانشجویان بورسیه خبر داد و گفت: جایابی بورسیه‌ها در دانشگاه‌ها آغاز شده است.