علمی-فناوری

[همشهری آنلاین]

نبود تجهیزات رادار و ناوبری در فرودگاه یاسوج کذب است

- همشهری آنلاین: هوشنگ شهبازی کارشناس پرواز گفت: شایعاتی که درباره جانمایی اشتباه فرودگاه یاسوج و یا نبود تجهیزات رادار و ناوبری در این فرودگاه در فضای مجازی منتشر شده همگی کذب است و این فرودگاه در بهترین نقطه برای فرود و با تمامی تجهیزات لازم ناوبری در حال فعالیت است.