علمی-فناوری

[همشهری آنلاین]

چهار کشور آسیایی در مظان اتهام عاملان انتشار باج افزار واناکری

- همشهری آنلاین: پیگیری‌ها برای شناسایی عامل یا عاملان انتشار باج افزار وانا کری که در هفته‌های اخیر بیش از ۳۰۰ هزار رایانه را در سراسر جهان ازکار انداخته، پس از آمریکا و کره شمالی اکنون به هکرهای چین، هنگ کنگ، تایوان یا سنگاپور رسیده است.