علمی-فناوری

[فارس]

فارس من| بررسی نقش مقاله در ارتقاء رتبه اساتید/ تغییر سیاست از کسب اعتبار جهانی به حل مشکل

معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم گفت: تاکنون اغلب پایان‌نامه‌ها و مقالات تحصیلات تکمیلی کشور در جهت آینده پژوهی و کسب جایگاه و اعتبار علمی بین‌المللی بود؛ البته تدوین مقالات از نظر ارتقاء رتبه، به نفع استاد هم بوده است.