علمی-فناوری

[همشهری آنلاین]

میوه، سبزی، زندگی خانوادگی | افشای راز طول عمر اسپانیایی‌ها

- همشهری آنلاین: اسپانیا در مسیر کنار زدن ژاپن و تبدیل شدن به سرزمین مردمانی با طولانی‌ترین عمرها در جهان است و پژوهشگران و دانشمندان دلیل این طول عمر را داشتن رژیم غذایی مناسب و سبک زندگی منحصر به فرد می‌دانند.