گوناگون

[همشهری آنلاین]

۵۴۰ بسته کوکایین در ۴۵ جعبه موز | هدیه مرموز به زندانیان تگزاس

- همشهری آنلاین: ماموران زندانی در تگزاس آمریکا از ۴۵ جعبه موز اهداشده به زندانیان حدود ۱۸ میلیون دلار کوکائین کشف کردند.