گوناگون

[ایسنا]

ویدئو / دوچرخه‌سواری در خیابان‌های والپارایسو (شیلی)

والپارایسو یا بالپارایسو سومین شهر بزرگ شیلی و یکی از مهم‌ترین شهرهای بندری آن است. خیابان‌های این شهر به دلیل نقاشی‌های دیواری آن شهرت دارد.