عکس

[ایسنا]

کوه ، زمستان ، بدون برف - ۲

کاهش میزان بارش برف در مناطق و کوه‌هایی که همیشه در اواخر دی‌ماه سفید پوش بوده است، بسیار خطر جدی برای ایران زمین و بیانگر روزهای بی‌آبی در کشور است.‌ برف؛ پدیده ای است که میزان آب چشمه‌ها و سدها را در این ۳۶۵ روز سال با آب شدنش به صورت تدریجی تامین می‌کند و به دلیل اینکه آب جامد محسوب می‌شود در تامین آب آشامیدنی نقش به‌سزایی دارد. این کوه‌ها در اطراف استان‌های همدان و قزوین و آذربایجان شرقی است که هر ساله در اواخر دی‌ماه با سفید پوش بودن آن‌ها، فعال شدن پیست های اسکی و همچنین چشمه‌ها و رودهای اطراف آن‌ها فعال بود. ولی اکنون شاهد بارش خیلی کم برف و حتی روزهای بدون برف در این مناطق هستیم.

دیدارهای امروز رییس جمهور

[ایسنا] گزارش در حال تکمیل شدن است...

دیدارهای امروز رییس جمهور