عکس

[مشرق] مشرق گزارش می‎دهد؛

اینجا فقر و تبعیض بر صورت مسؤولان «سیلی» می‌زند+ عکس و فیلم

شمال یا جنوب، شرق یا غرب، فرقی نمی کند، هرجای ایران کمی دورتر از شهرها، «خاک‌راهی» به سوی فقر و حاشیه نشینی وجود دارد.