فرهنگی

[عصر ایران]

کوچ پرویز بهرام؛ سکوت صدای امیر کبیر، اتللو، ژان والژان و ...

پرویز بهرام برخورداری از مطالعات هنری را در کنار شناخت موسیقی، بازیگری، کارگردانی و فیلم از مشخصات یک مدیر دوبلاژ شایسته و ممتاز می‌دانست.