فرهنگی

[فارس]

«زنان از آراستگی شوهر خویش شادمان می‌شوند»

تقریبا همه ما امام محمدباقر(ع) را به لقب باقرالعلوم می شناسیم اما ویژگی های پسندیده شخصیتی و اخلاقی این امام بزرگوار صرفا به مسائل علمی و دینی ایشان محدود نمی شود و با تفحصی در زندگی امام محمدباقر(ع) می توان به نکات کلیدی ارزشمندی از شخصیت ایشان دست یافت.