فرهنگی

[خبرآنلاین]

گیتی خامنه:از رد پیشنهاد بازی درفیلم کیارستمی پشیمانم

فرهنگ > سینما - کمتر کسی از حضور گیتی خامنه در حوزه سینما خبر دارد، اما بخشی از فعالیت حرفه‌ای در سینما گذشته است؛ دوره‌ای که البته با حسرت رد یک پیشنهاد بازیگری همراه است.

کرامات نهضت حسینی از دیدگاه اهل سنت

[فردا] این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست

کرامات نهضت حسینی از دیدگاه اهل سنت