فرهنگی

[فارس]

جمعی از استادان زبان فارسی به پویش «نه به تحریم» پیوستند

۴۰۰ تن از استادان زبان و ادبیات فارسی و ایران‌شناسان سراسر جهان، به پویش «نه به تحریم» در مبارزه با کرونا پیوستند.