فرهنگی

[همشهری آنلاین] گزارش اختصاصی خبرنگار همشهری‌آنلاین از مناطق زلزله‌زده کرمانشاه

ششمین روز؛ آرامش نسبی پس از زلزله

- فهیمه‌سادات طباطبایی، همشهری‌آنلاین: مدام سراغ شاهنامه‌اش را می‌گیرد. سنی از او گذشته، فرزندان و نوه‌هایش در چادر دورش را گرفته‌اند. با نگرانی، مدام می‌پرسد شاهنامه‌اش را از زیرآوار درآورده‌اند یا نه.