فرهنگی

[فردا] مسلمانان و ماه رمضان - ۲

در این کشور برای دختران روزه اولی عروسی می‌گیرند/ مسلمانان مغرب چگونه ماه رمضان خود را می گذرانند؟/ از آژیرهشدار دهنده افطار تا غذاهای مخصوص ماه رمضان

برای بچه‌هایی که بار اول روزه گرفته‌اند، جشن جداگانه‌ای می‌گیرند تا ارزش‌ها و سنت‌های مذهبی را ترویج و ترفیع دهند. برای برگزاری این جشن، یک مراسم سنتی فامیلی بعد از افطار برگزار می‌کنند. در این شب برای این کودکان لذیذترین خوراکی‌ها را تهیه می‌کنند. دختران طلا و لباس‌های سنتی مغربی به نام قفطان به تن می‌کنند و حنا می‌گذارند و همچون عروس‌های کوچک زیبا می‌شوند.