اقتصادی

[فارس]

خروج بخش مسکن از رکود/کنترل رشد منفی اقتصاد کشور توسط بخش مسکن

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه یکی از بخش هایی که توانست رشد منفی اقتصاد را کنترل کند بخش مسکن بود گفت: بخش مسکن از رکود خارج شده و نقدینگی به سمت و سوی ساخت و ساز خواهد رفت.