اقتصادی

[فارس]

پرونده فیش نجومی پتروشیمی امیرکبیر و 4 سوال کلیدی از وزارت کار

بعد از گذشت حدود یک هفته از ماجرای فیش‌های نجومی پتروشیمی امیرکبیر هنوز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام نکرده که این فیش‌های منتشر شده صحت داشته یا جعلی بوده است.