اقتصادی

[خبرآنلاین] یک کارشناس : بورس نیازمند نقدینگی است

بازار سرمایه در فاز احساسی / شاخص مستعد ریزش بیشتر است؟

به دلیل این که بازار شدیدا احساسی شده، با برداشتن دامنه نوسان شاهد ریزشی بسیار بیشتر از چیزی که در حال حاضر رخ میدهد خواهیم بود.