اقتصادی

[شبکه‌خبر]

بازآفرینی شهری؛ بررسی راهکارهای جدید

کارشناسان مسکن معتقدند سیاست های کلان دولت در حوزه بازسازی بافت های فرسوده و بازآفرینی باید متناسب با مناطق شهری باشد و از شتابزدگی اجتناب شود.