اقتصادی

[همشهری آنلاین]

دلال‌ها پشت فرمان بازار خودرو

- علی ابراهیمی: نزدیک‌شدن به روزهای پایانی سال و رشد تقاضا، زمینه افزایش یک تا چند میلیون تومانی قیمت همه خودروهای داخلی و بازگشت دلالی به بازار شب عید خودرو را فراهم کرده است.