اقتصادی

[الف]

شاعری در گفتگو با الف: دستور واردات برنج مبنای کارشناسی ندارد/ سوال از حجتی در مجلس

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه نامه حجتی به شریعتمداری برای ثبت سفارش واردات برنج تحت تاثیر فضا سازیهای مافیا و دلالان واردات برنج است، گفت: این تصمیم مبنای کارشناسی ندارد و ما از وزیر در این زمینه سوال خواهیم کرد که باید پاسخگو باشد.