اقتصادی

[اعتماد آنلاین]

بانک مرکزی ایران تحریم شد

رئیس جمهور آمریکا روز جمعه از تحریم بانک مرکزی ایران خبر داد و مدعی شد که تحریم‌های جدید بسیار بزرگ هستند.