بین‌الملل

[پرس تی‌وی]

«تعداد شهرک‌نشینان در کرانۀ باختری به حدود نیم میلیون نفر رسید»

یاکوف کاتز، یکی از رهبران برجستۀ شهرک‌نشینان اسرائیلی، گفته است تعداد شهرک‌نشینان در کرانۀ اشغال‌شدۀ باختری در 5 سال گذشته به حدود نیم میلیون نفر افزایش یافته است. استفاده از این مطلب با ذکر منبع «پرس تی‌وی فارسی» بلامانع است.