بین‌الملل

[همشهری آنلاین] با محکوم کردن اظهارات سوچی؛

عفو بین‌الملل: سوچی سرش را مثل کبک زیر برف کرده است

- همشهری آنلاین: عفو بین‌الملل، آنگ سان سوچی، رهبر دولت میانمار را متهم کرد به اینکه در قبال پاکسازی قومی در کشورش «سرش را مثل کبک زیر برف» کرده و سخنرانی او را نیز محکوم کرد.