بین‌الملل

[الف]

گزارش میدل ایست آی از رابطه طولانی و  مخفی حکام عرب و رهبران اسرائیل

یک نشریه حوزه خاورمیانه می نویسد رهبران کشورهای عربی همواره با اسرائیل مخفیانه ارتباط داشته اند و "رژیم های عربی" برخلاف ادعاهایشان، توجهی به منافع فلسطینی ها نمی کنند.