بین‌الملل

[همشهری آنلاین]

دادگاه عالی مصر توافق واگذاری دوجزیره مصری به عربستان را باطل کرد

- همشهری آنلاین: دادگاه عالی مصر طی حکمی توافق واگذاری دو جزیره «تیران» و «صنافیر» به عربستان سعودی توسط دولت قاهره را باطل اعلام کرد.