بین‌الملل

[ایرنا]

ظریف: بدعهدی آمریکا و اروپا، «تعامل» با جامعه جهانی را بی اعتبار کرد

تهران - ایرنا - وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت، مردم ایران بدلیل بدعهدی آمریکا و اروپا، اعتباری برای «تعامل» با جامعه جهانی قائل نیستند.