بین‌الملل

[فارس]

افزایش بی‌سابقه جنایت «قتل» در آمریکا در 2020

آمارهای منتشر شده توسط پلیس فدرال آمریکا از افزایش 30 درصدی جنایت قتل در آمریکا در سال 2020 در مقایسه با سال پیش از آن حکایت دارد.