بین‌الملل

[مهر] وزیر دولت نجات ملی یمن در گفتگو با مهر:

«مارتین گریفیتس» برنامه‌های ائتلاف متجاوز سعودی را اجرا می‌کند

وزیر مشاور در دولت نجات ملی یمن معتقد است که «مارتین گریفیتس» فرستاده ویژه سازمان ملل در این کشور برنامه های ائتلاف متجاوز سعودی را اجراء می کند.