بین‌الملل

[عصر ایران]

تشکیل کمیته "سنجش افکار عمومی" برای تعیین سرنوشت نیروگاه‌های اتمی در کره جنوبی

دولت جدید کره جنوبی به دنبال تامین انرژی مورد نیاز کشور بدون استفاده از تكنولوژی هسته‌ای است.