اجتماعی

[ایرنا]

داستان جاده های حادثه آفرین

تهران- ایرنا- «جاده‌ها داستان‌هایی دارند...»؛ این شعار امسال سازمان جهانی بهداشت در یادبود قربانیان حوادث جاده ای است که به گفته مجروحان و بازماندگان حوادث رانندگی، زندگی آنها پس از تصادف برای همیشه دگرگون شده است.