اجتماعی

[خبرآنلاین] مرور روزانه شبکه‌های اجتماعی

فوتبالیست ایرانی که یک‌ تنه به جنگ کارشناسان عرب می‌رود

در فضای تلگرام ازدواج مجدد همسر شهید حججی، بیشتر دیده شد و همزمان آماده شدن تیم‌ملی ایران برای بازی مهم فردا مقابل عراق بازخورد زیادی داشت.