اجتماعی

[خبرآنلاین] استاندار گلستان به محل ماموریت بازگشت

نخستین اظهارنظر مناف هاشمی درباره مسافرت خارجی در زمان سیل

استاندار گلستان به محل ماموریت خود بازگشت و به خبرآنلاین گفت دلیل غافلگیر شدن به خاطر سیل این بود که بارش‌ها ۵ برابر ظرفیت رودخانه های استان بوده است.