اجتماعی

[همشهری آنلاین]

احتمال آغاز ساعت کاری ادارات تهران از ۶:۳۰ صبح در مرداد

- همشهری آنلاین: استاندار تهران از احتمال آغاز ساعت کاری ادارات دولتی از ساعت ۶:۳۰ صبح در مرداد ماه سال جاری خبر داد.