اجتماعی

[همشهری آنلاین]

۸ اقدام عملی برای تحقق هوای پاک

- امروز قرار است در مراسمی با حضور شهردار تهران از ۸ اقدام عملی مدیریت شهری پایتخت برای کاهش آلودگی هوا رونمایی شود.