اجتماعی

[خبرآنلاین]

سرپل ‌ذهاب؛ در تمام شهر چادر است، در تمام چادرها غم / مردم زلزله‌زده: می‌ترسیم ما را یادشان برود

جامعه > شهری - شهر، با چادر شروع می‌شود، با چادر ادامه پیدا می‌کند و با چادر تمام می‌شود. چادرهای سفید هلال احمر، چادرهای رنگی مسافرتی با اندازه‌های بزرگ و کوچک، که نشان می‌دهد هر خانواده چقدر جمعیت دارد، و چقدر توان برای گرفتن امکانات!