اجتماعی

[شبکه‌خبر]

برف و باران در بیشتر مناطق کشور/ هشدار پلیس

برف و باران بخش وسیعی از کشور را فراگرفته است.