اجتماعی

[همشهری آنلاین]

آمادگی نیروهای خدمات شهری برای مقابله با سیل و طوفان‌های احتمالی تهران

- همشهری آنلاین: مدیرکل امور خدمات شهری شهرداری تهران با اشاره به آمادگی نیروهای خدمات شهری در همه سطوح برای خدمات رسانی در سیل و طوفان های احتمالی کلانشهر تهران گفت: در طوفان دو روز گذشته تهران حدود ۷۰ مورد سقوط درخت داشته‌ایم.