اجتماعی

[فارس]

صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست قاتل محیط بانان

پس از گذشت چهل روز از شهادت محیط بانان در شهرستان بوانات رئیس کل دادگستری فارس از صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست قاتل، در دادسرای این شهرستان خبر داد.