اجتماعی

[ایمنا]

روز مادر به روایت ۲ زن سرپرست خانوار

روز قدردانی از مادران سرزمین‌مان، فرصت غنیمتی است که از زنان سرپرست خانوار یاد کنیم، بانوانی که در کنار وظیفه سخت مادری، بار مسئولیت تامین زندگی خانواده را نیز به دوش می‌کشند و گاهی در میان انبوهی از مشکلات، خود را فراموش شده می‌بینند و نیاز به حمایت‌های معنوی و پشتیبانی‌های شغلی بیشتری دارند.

نبود قانون مدون برای ایمنی بازار اصفهان

[ایمنا] مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی شهرداری اصفهان مطرح کرد:

نبود قانون مدون برای ایمنی بازار اصفهان