اجتماعی

[ایسنا] رییس سازمان حفاظت محیط زیست:

دوران پر آبی کشور به انتها رسیده/ باید بدانیم چگونه با کم آبی زندگی کنیم

رییس سازمان حفاظت محیط زیست ضمن هشدار نسبت به کم آبی در کشور گفت: مردم به ویژه کشاورزان باید بدانند که چگونه با کم آبی زندگی کنند.

معدوم سازی ۵۸۹ تن مواد غذایی غیربهداشتی و فاسد

[ایسنا] از ابتدای طرح سلامت نوروزی بهداشت محیط تا کنون صورت گرفت

معدوم سازی ۵۸۹ تن مواد غذایی غیربهداشتی و فاسد