اجتماعی

[خبرآنلاین]

چه کسی فاطمه را پیدا کرد؛ پلیس یا بهزیستی؟/ فاطمه: می‌خواستم «متروگردی» کنم

«گفتم می‌شود صدایش را بشنوم؟ گفتند نه اجازه نداریم. گفتم خب عکسش را برایم بفرستید، باز هم گفتند نمی‌شود. گفتم خب اسم مدرسه‌اش را بپرسید اگر گفت زهرا مردانی ۲، پس یعنی دختر من است. گفتند باشه و بعد از ۵ دقیقه تماس گرفتند و گفتند درست است.»