اجتماعی

[عصر ایران] قسمت پنجم

سفر به کشور 72 ملت -شهر صورتی (+عکس)

می گویند روزی مهاراجه به پنجاب می رود. آنجا چند زن با لباس های صورتی ( البته رنگ واقعی گلبهی ست) می بیند و ظاهرا شیفته این رنگ می شود آنقدر که وقتی به جیپور باز می گردد ...