ورزشی

[فارس]

آشنایی با سرمربی تراکتور؛ از بردیف کابوس وار تا روانشناس و بازیکن ساز در مستطیل سبز

بازیکن سابق روبین کازان به صورت مفصل درباره ویژگی های بارز سرمربی جدید تراکتور صحبت کرد.