ورزشی

[همشهری آنلاین]

۲۵ آذر؛ پیشخوان روزنامه‌های ورزشی صبح ایران

- همشهری‌آنلاین: تیتر یک روزنامه‌های ورزشی صبح ایران به موضوع‌هایی مانند برد پرسپولیس در برابر بادران، صحبت‌های حیدری و توافق پرسپولیس با ریزه‌اسپور اختصاص دارد :

پاسخ پرابهام به ۶۱ میلیارد دارایی‌ مفقود شده پرسپولیس و چند ایراد

[ایسنا] وقتی به جای پاسخ شفاف بر ابهامات افزوده می‌شود

پاسخ پرابهام به ۶۱ میلیارد دارایی‌ مفقود شده پرسپولیس و چند ایراد