ورزشی

[خبرآنلاین]

تاج می‌خواسته اتوبوس پلاک کند،فدراسیون را ثبت کرده!

ورزش > مدیریت ورزش - ماجرای ثبت فدراسیون فوتبال در سازمان ثبت شرکت‌ها حسابی جنجالی شده است.