ورزشی

[فارس]

از تماشای نادال در تلویزیون تا عکس یادگاری در استرالیا/ مشکلاتی که مشکات نادیده گرفت

دختر تنیسور کشورمان با حضور در گرند اسلم استرالیا سرآغاز یک تحول در تنیس ایران شد و مسئولان فدراسیون و ورزش باید از این فرصت استفاده کنند.