سیاسی

[شفاف] دریادار سیاری:

سناریوهای متعدد برای مقابله با تهدیدات دشمن داریم

معاون هماهنگ کننده ارتش با بیان اینکه تهدیدات متعددی پیش روی ما وجود دارد،گفت: سناریوهای متعدد برای مقابله با تهدیدات دشمن آماده کرده‌ایم.

تداوم تعامل مدیریت شهری با هیئت های عزاداری

[پایگاه خبری مدیریت شهرداری کرج] در صد و پنجاه و هشتمین جلسه رسمی شورا مطرح شد:

تداوم تعامل مدیریت شهری با هیئت های عزاداری