سیاسی

[همشهری آنلاین]

بازگشت سایه آرامش بر سر ایران | مردم فتنه‌گران و خرابکاران را معرفی کنند

همزمان با بازگشت آرامش به بسیاری از مناطق ایران، سخنگوی قوه قضائیه از شناسایی و دستگیری چهره‌های اصلی ایجاد آشوب و ناامنی خبر داد و از مردم خواست فتنه‌گران و خشونت‌طلبان را به نهادهای امنیتی و دستگاه قضا معرفی کنند.