سیاسی

[جام‌جم آنلاین]

دفاع از منافع ایران و کمک به محرومان و مستضعفان از وظایف نیروی قدس سپاه

یک کارشناس مسایل سیاسی با اشاره به بیانات رهبر انقلاب پیرامون اهمیت نقش نیروی قدس سپاه در حفظ امنیت کشور گفت: حفظ و دفاع از منافع ایران در سراسر دنیا از جمله وظایف نیروی قدس است.