سیاسی

[فرارو]

آمریکا و چالش اجرای یکجانبه تحریم‌های چندجانبه

«ما از تحریم‌های آمریکا ترسی نداریم. به آن‌ها عادت کردیم. تحریم‌ها به هیچ وجه روی سیاست ما تاثیر نخواهند گذاشت. همکاری ما با ایران چند وجهی است و همکاری دفاعی متناسب با نیاز‌های دو طرف و تمایل دوجانبه پیش خواهد رفت.»