سیاسی

[ایسنا]

سامه یح: تعرفه پزشکی متناسب با شرایط مردم و پزشک تعیین شود

یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت که باید تعرفه‌ ویزیت پزشکان به گونه‌ای تعیین شود که به مردم و پزشک فشار نیاورد و بیمه‌ها میزان افزایش تعرفه پزشکی را پوشش دهند.