سیاسی

[ایمنا]

چلگرد تنها نام آتش نشانی را یدک می کشد

وجود آتش نشانی در شهر از نیازهای بسیار ضروری است که نبود این مهم می‌تواند آثار زیان باری در شهر باقی بگذارد، تا جایی که جان افراد به دلیل نبود امکانات لازم از بین برود و از این حوادث نمی‌توان چشم پوشید، وجود یک آتش نشانی مجهز می‌تواند خسارات مالی و جانی حوادث را به حداقل برساند.