سیاسی

[ایسنا]

جلسه ستاد مدیریت بحران با حضور جهانگیری تشکیل شد

جلسه ستاد مدیریت بحران با حضور معاون اول رییس جمهور پیرامون زلزله غرب کشور برگزار شد.