سیاسی

[ایسنا]

غریب‌آبادی: در آمریکا به جای قبض جریمه، ممکن است شصت گلوله نصیبتان شود!

دبیر حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با اشاره به قتل یک مرد سیاهپوست توسط پلیس آمریکا، گفت: در آمریکا به جای قبض جریمه، ممکن است شصت گلوله نصیبتان شود!