سیاسی

[فرارو]

افشاگری درباره «پروژه مخوف» اسرائیل

برخی از ناظران و تحلیلگران بر این باورند هرچه ماهیتِ اقدامات و رویه‌های لابی اسرائیل در آمریکا روشن‌تر شود، چشم انداز حیات آن در بلند مدت نیز کم سو‌تر می‌گردد. رویه‌های غلط و نادرست لابی اسرائیل در آمریکا که بیش از پیش در چشمِ افکار عمومی قرار می‌گیرد، امکان دارد در نهایت اسرائیل را در زمینه برخورداری از حمایت‌های آمریکا در عرصه مسائل سیاسی محروم کند. هر کسی که واقعا به روح دموکراسی اعتقاد دارد، باید امیدوار باشد که یکچنین چیزی رنگ واقعیت به خود گیرد.

رئیسی: باید حساسیت‌ها نسبت به تخلفات در حوزه اراضی و حریم راه‌ها بیشتر شود

[ایسنا] در جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال در دماوند مطرح شد

رئیسی: باید حساسیت‌ها نسبت به تخلفات در حوزه اراضی و حریم راه‌ها بیشتر شود