باشگاه خبرنگاران جوان

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۱۸ -
تیتر ۲٬۱۰۱ کلمه (متوسط ۹٫۶۴ کلمه در هر خبر)
89
۱۹٬۶۷۵ نویسه (متوسط ۹۰٫۲۵ نویسه در هر خبر)
59
right ۴٬۳۸۷ کلمه (متوسط ۲۰٫۱۲ کلمه در هر خبر)
67
۴۰٬۵۷۳ نویسه (متوسط ۱۸۶٫۱۱ نویسه در هر خبر)
98
بدنه ۵۰٬۹۲۴ کلمه (متوسط ۲۳۳٫۶ کلمه در هر خبر)
26
۴۸۰٬۱۱۲ نویسه (متوسط ۲٬۲۰۲ نویسه در هر خبر)
49
تعداد کلیدواژه ۸۰۹ (متوسط ۳٫۷۱ کلیدواژه در هر خبر)
77
خبرهای عکس‌دار ۲۰۵
94
اخبار تغییر یافته ۸
90
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۶ خبر
اقتصادی ۱۰ خبر
اجتماعی ۱۱ خبر
بین‌الملل ۱۶ خبر
فرهنگی ۱۲ خبر
علمی-فناوری ۳۸ خبر
ورزشی ۲۰ خبر
گوناگون ۱ خبر
استانی ۱۰۴ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار باشگاه خبرنگاران جوان