باشگاه خبرنگاران جوان

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷۳۲ -
تیتر ۶٬۸۴۵ کلمه (متوسط ۹٫۳۵ کلمه در هر خبر)
90
۶۴٬۷۰۹ نویسه (متوسط ۸۸٫۴ نویسه در هر خبر)
61
right ۱۵٬۱۹۷ کلمه (متوسط ۲۰٫۷۶ کلمه در هر خبر)
69
۱۴۰٬۷۶۲ نویسه (متوسط ۱۹۲٫۳ نویسه در هر خبر)
96
بدنه ۱۷۷٬۰۰۷ کلمه (متوسط ۲۴۱٫۸۱ کلمه در هر خبر)
27
۱٬۶۵۳٬۷۶۷ نویسه (متوسط ۲٬۲۵۹ نویسه در هر خبر)
51
تعداد کلیدواژه ۲٬۵۷۶ (متوسط ۳٫۵۲ کلیدواژه در هر خبر)
81
خبرهای عکس‌دار ۷۰۰
95
اخبار تغییر یافته ۱۱۳
61
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۹ خبر
اقتصادی ۳۵ خبر
اجتماعی ۳۴ خبر
بین‌الملل ۵۱ خبر
فرهنگی ۳۹ خبر
علمی-فناوری ۸۴ خبر
ورزشی ۴۹ خبر
گوناگون ۶ خبر
استانی ۴۰۵ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار باشگاه خبرنگاران جوان