باشگاه خبرنگاران جوان

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵۱ -
تیتر ۴۲۹ کلمه (متوسط ۸٫۴۱ کلمه در هر خبر)
92
۴٬۰۴۶ نویسه (متوسط ۷۹٫۳۳ نویسه در هر خبر)
67
right ۹۶۱ کلمه (متوسط ۱۸٫۸۴ کلمه در هر خبر)
62
۸٬۸۰۴ نویسه (متوسط ۱۷۲٫۶۳ نویسه در هر خبر)
95
بدنه ۱۱٬۵۷۳ کلمه (متوسط ۲۲۶٫۹۲ کلمه در هر خبر)
25
۱۰۴٬۸۸۳ نویسه (متوسط ۲٬۰۵۷ نویسه در هر خبر)
45
تعداد کلیدواژه ۲۰۱ (متوسط ۳٫۹۴ کلیدواژه در هر خبر)
73
خبرهای عکس‌دار ۵۱
100
اخبار تغییر یافته ۲
90
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اقتصادی ۴ خبر
بین‌الملل ۴ خبر
فرهنگی ۲ خبر
علمی-فناوری ۹ خبر
ورزشی ۱۸ خبر
استانی ۱۳ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار باشگاه خبرنگاران جوان