باشگاه خبرنگاران جوان

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۳ تیر ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۵۸ -
تیتر ۴٬۲۸۵ کلمه (متوسط ۹٫۳۶ کلمه در هر خبر)
90
۴۰٬۳۰۷ نویسه (متوسط ۸۸٫۰۱ نویسه در هر خبر)
61
right ۹٬۴۵۴ کلمه (متوسط ۲۰٫۶۴ کلمه در هر خبر)
68
۸۶٬۹۵۲ نویسه (متوسط ۱۸۹٫۸۵ نویسه در هر خبر)
96
بدنه ۱۰۷٬۰۰۱ کلمه (متوسط ۲۳۳٫۶۳ کلمه در هر خبر)
26
۹۹۶٬۵۷۶ نویسه (متوسط ۲٬۱۷۶ نویسه در هر خبر)
49
تعداد کلیدواژه ۲٬۳۰۹ (متوسط ۵٫۰۴ کلیدواژه در هر خبر)
53
خبرهای عکس‌دار ۴۳۵
94
اخبار تغییر یافته ۶۱
66
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۳ خبر
اقتصادی ۲۵ خبر
اجتماعی ۳۰ خبر
بین‌الملل ۳۸ خبر
فرهنگی ۳۱ خبر
علمی-فناوری ۶۰ خبر
ورزشی ۳۵ خبر
گوناگون ۱ خبر
استانی ۲۱۵ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار باشگاه خبرنگاران جوان