باشگاه خبرنگاران جوان

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۵ آذر ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۹۲ -
تیتر ۹۰۶ کلمه (متوسط ۹٫۸۵ کلمه در هر خبر)
88
۸٬۳۳۳ نویسه (متوسط ۹۰٫۵۸ نویسه در هر خبر)
59
خلاصه ۱٬۶۰۴ کلمه (متوسط ۱۷٫۴۳ کلمه در هر خبر)
58
۱۴٬۴۵۳ نویسه (متوسط ۱۵۷٫۱ نویسه در هر خبر)
87
بدنه ۳۳٬۸۱۱ کلمه (متوسط ۳۶۷٫۵۱ کلمه در هر خبر)
45
۳۰۸٬۶۱۹ نویسه (متوسط ۳٬۳۵۵ نویسه در هر خبر)
79
تعداد کلیدواژه ۲۲۷ (متوسط ۲٫۴۷ کلیدواژه در هر خبر)
98
خبرهای عکس‌دار ۷۷
83
اخبار تغییر یافته ۱۱
70
اخبار حذف شده ۳
0
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اقتصادی ۴ خبر
اجتماعی ۷ خبر
بین‌الملل ۱۵ خبر
فرهنگی ۴ خبر
علمی-فناوری ۳۲ خبر
ورزشی ۲۲ خبر
استانی ۵ خبر
فیلم ۲ خبر

آخرین اخبار باشگاه خبرنگاران جوان