باشگاه خبرنگاران جوان

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۵۹ -
تیتر ۳٬۵۲۱ کلمه (متوسط ۹٫۸۱ کلمه در هر خبر)
88
۳۳٬۴۱۴ نویسه (متوسط ۹۳٫۰۸ نویسه در هر خبر)
57
خلاصه ۷٬۸۰۴ کلمه (متوسط ۲۱٫۷۴ کلمه در هر خبر)
72
۷۲٬۳۰۸ نویسه (متوسط ۲۰۱٫۴۲ نویسه در هر خبر)
93
بدنه ۱۲۲٬۱۵۳ کلمه (متوسط ۳۴۰٫۲۶ کلمه در هر خبر)
41
۱٬۱۵۸٬۴۴۷ نویسه (متوسط ۳٬۲۲۷ نویسه در هر خبر)
76
تعداد کلیدواژه ۹۹۹ (متوسط ۲٫۷۸ کلیدواژه در هر خبر)
94
خبرهای عکس‌دار ۳۰۵
84
اخبار تغییر یافته ۶۷
53
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۱ خبر
اقتصادی ۲۰ خبر
اجتماعی ۱۷ خبر
بین‌الملل ۳۳ خبر
فرهنگی ۱۱ خبر
علمی-فناوری ۶۶ خبر
ورزشی ۲۲ خبر
استانی ۱۶۵ خبر
فیلم ۱۴ خبر

آخرین اخبار باشگاه خبرنگاران جوان