باشگاه خبرنگاران جوان

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۴ اسفند ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۴۶ -
تیتر ۲٬۵۷۵ کلمه (متوسط ۱۰٫۴۷ کلمه در هر خبر)
86
۲۴٬۳۴۹ نویسه (متوسط ۹۸٫۹۸ نویسه در هر خبر)
54
right ۵٬۱۶۱ کلمه (متوسط ۲۰٫۹۸ کلمه در هر خبر)
69
۴۷٬۳۱۹ نویسه (متوسط ۱۹۲٫۳۵ نویسه در هر خبر)
96
بدنه ۷۷٬۱۰۲ کلمه (متوسط ۳۱۳٫۴۲ کلمه در هر خبر)
37
۷۱۴٬۵۴۸ نویسه (متوسط ۲٬۹۰۵ نویسه در هر خبر)
68
تعداد کلیدواژه ۵۴۲ (متوسط ۲٫۲ کلیدواژه در هر خبر)
88
خبرهای عکس‌دار ۲۳۷
96
اخبار تغییر یافته ۱۳
86
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۴ خبر
اقتصادی ۱۲ خبر
اجتماعی ۱۹ خبر
بین‌الملل ۳۷ خبر
فرهنگی ۱۵ خبر
علمی-فناوری ۴۵ خبر
ورزشی ۳۱ خبر
گوناگون ۲ خبر
استانی ۷۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار باشگاه خبرنگاران جوان