باشگاه خبرنگاران جوان

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۲۷ -
تیتر ۲٬۱۹۹ کلمه (متوسط ۹٫۶۹ کلمه در هر خبر)
89
۲۰٬۹۹۷ نویسه (متوسط ۹۲٫۵ نویسه در هر خبر)
58
خلاصه ۴٬۷۹۰ کلمه (متوسط ۲۱٫۱ کلمه در هر خبر)
70
۴۴٬۶۵۴ نویسه (متوسط ۱۹۶٫۷۱ نویسه در هر خبر)
94
بدنه ۶۸٬۰۷۶ کلمه (متوسط ۲۹۹٫۸۹ کلمه در هر خبر)
35
۶۴۴٬۹۰۲ نویسه (متوسط ۲٬۸۴۱ نویسه در هر خبر)
66
تعداد کلیدواژه ۶۱۱ (متوسط ۲٫۶۹ کلیدواژه در هر خبر)
96
خبرهای عکس‌دار ۱۷۸
78
اخبار تغییر یافته ۳۱
65
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۶ خبر
اقتصادی ۱۱ خبر
اجتماعی ۳۷ خبر
بین‌الملل ۲۰ خبر
فرهنگی ۲۱ خبر
علمی-فناوری ۲۱ خبر
ورزشی ۲۴ خبر
گوناگون ۱۰ خبر
استانی ۶۳ خبر
عکس ۴ خبر

آخرین اخبار باشگاه خبرنگاران جوان