باشگاه خبرنگاران جوان

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵۸۵ -
تیتر ۵٬۸۷۸ کلمه (متوسط ۱۰٫۰۵ کلمه در هر خبر)
88
۵۶٬۱۱۱ نویسه (متوسط ۹۵٫۹۲ نویسه در هر خبر)
56
summary ۱۲٬۲۹۴ کلمه (متوسط ۲۱٫۰۲ کلمه در هر خبر)
70
۱۱۴٬۱۴۷ نویسه (متوسط ۱۹۵٫۱۲ نویسه در هر خبر)
95
بدنه ۱۶۵٬۶۸۱ کلمه (متوسط ۲۸۳٫۲۲ کلمه در هر خبر)
33
۱٬۵۶۳٬۲۱۹ نویسه (متوسط ۲٬۶۷۲ نویسه در هر خبر)
62
تعداد کلیدواژه ۱٬۲۸۲ (متوسط ۲٫۱۹ کلیدواژه در هر خبر)
87
خبرهای عکس‌دار ۵۷۹
98
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳۲ خبر
اقتصادی ۲۷ خبر
اجتماعی ۲۸ خبر
بین‌الملل ۵۱ خبر
فرهنگی ۲۸ خبر
علمی-فناوری ۷۶ خبر
ورزشی ۶۷ خبر
گوناگون ۲ خبر
استانی ۲۷۴ خبر

آخرین اخبار باشگاه خبرنگاران جوان