باشگاه خبرنگاران جوان

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶۳ -
تیتر ۶۴۱ کلمه (متوسط ۱۰٫۱۷ کلمه در هر خبر)
87
۵٬۸۲۸ نویسه (متوسط ۹۲٫۵۱ نویسه در هر خبر)
58
summary ۱٬۲۴۷ کلمه (متوسط ۱۹٫۷۹ کلمه در هر خبر)
65
۱۱٬۳۸۲ نویسه (متوسط ۱۸۰٫۶۷ نویسه در هر خبر)
99
بدنه ۱۷٬۹۰۴ کلمه (متوسط ۲۸۴٫۱۹ کلمه در هر خبر)
33
۱۶۷٬۰۲۶ نویسه (متوسط ۲٬۶۵۱ نویسه در هر خبر)
61
تعداد کلیدواژه ۱۴۵ (متوسط ۲٫۳ کلیدواژه در هر خبر)
92
خبرهای عکس‌دار ۶۳
100
اخبار تغییر یافته ۲
92
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
اقتصادی ۴ خبر
اجتماعی ۱ خبر
بین‌الملل ۱۰ خبر
فرهنگی ۵ خبر
علمی-فناوری ۱۲ خبر
ورزشی ۱۷ خبر
استانی ۱۲ خبر

آخرین اخبار باشگاه خبرنگاران جوان