باشگاه خبرنگاران جوان

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۰۴ -
تیتر ۹۸۸ کلمه (متوسط ۹٫۵ کلمه در هر خبر)
89
۹٬۱۲۷ نویسه (متوسط ۸۷٫۷۶ نویسه در هر خبر)
61
right ۲٬۱۰۸ کلمه (متوسط ۲۰٫۲۷ کلمه در هر خبر)
67
۱۹٬۰۴۵ نویسه (متوسط ۱۸۳٫۱۲ نویسه در هر خبر)
99
بدنه ۲۸٬۹۴۰ کلمه (متوسط ۲۷۸٫۲۷ کلمه در هر خبر)
32
۲۶۱٬۳۹۲ نویسه (متوسط ۲٬۵۱۳ نویسه در هر خبر)
57
تعداد کلیدواژه ۵۴۱ (متوسط ۵٫۲ کلیدواژه در هر خبر)
50
خبرهای عکس‌دار ۹۷
93
اخبار تغییر یافته ۶
85
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۷ خبر
اقتصادی ۸ خبر
اجتماعی ۲ خبر
بین‌الملل ۱۵ خبر
فرهنگی ۹ خبر
علمی-فناوری ۲۷ خبر
ورزشی ۱۰ خبر
استانی ۲۶ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار باشگاه خبرنگاران جوان