باشگاه خبرنگاران جوان

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶۵۳ -
تیتر ۶٬۵۸۰ کلمه (متوسط ۱۰٫۰۸ کلمه در هر خبر)
88
۶۱٬۷۰۹ نویسه (متوسط ۹۴٫۵ نویسه در هر خبر)
56
خلاصه ۱۳٬۹۶۹ کلمه (متوسط ۲۱٫۳۹ کلمه در هر خبر)
71
۱۲۹٬۷۵۸ نویسه (متوسط ۱۹۸٫۷۱ نویسه در هر خبر)
94
بدنه ۲۳۶٬۳۹۰ کلمه (متوسط ۳۶۲٫۰۱ کلمه در هر خبر)
44
۲٬۲۳۷٬۹۷۹ نویسه (متوسط ۳٬۴۲۷ نویسه در هر خبر)
81
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۶۷
74
اخبار حذف شده ۱
89
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۲۹ خبر
اقتصادی ۱۰۰ خبر
اجتماعی ۱۱۳ خبر
بین‌الملل ۱۷ خبر
فرهنگی ۷۹ خبر
علمی-فناوری ۶۷ خبر
ورزشی ۵۰ خبر
گوناگون ۱۶ خبر
استانی ۸۲ خبر

آخرین اخبار باشگاه خبرنگاران جوان