باشگاه خبرنگاران جوان

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵۴۰ -
تیتر ۵٬۷۴۵ کلمه (متوسط ۱۰٫۶۴ کلمه در هر خبر)
86
۵۴٬۳۱۹ نویسه (متوسط ۱۰۰٫۵۹ نویسه در هر خبر)
52
خلاصه ۱۱٬۱۸۸ کلمه (متوسط ۲۰٫۷۲ کلمه در هر خبر)
69
۱۰۴٬۱۸۰ نویسه (متوسط ۱۹۲٫۹۳ نویسه در هر خبر)
95
بدنه ۱۴۳٬۰۱۰ کلمه (متوسط ۲۶۴٫۸۳ کلمه در هر خبر)
30
۱٬۳۶۸٬۷۰۸ نویسه (متوسط ۲٬۵۳۵ نویسه در هر خبر)
58
تعداد کلیدواژه ۱٬۱۸۵ (متوسط ۲٫۱۹ کلیدواژه در هر خبر)
87
خبرهای عکس‌دار ۴۹۶
91
اخبار تغییر یافته ۱۲۴
42
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳۱ خبر
اقتصادی ۲۹ خبر
اجتماعی ۳۳ خبر
بین‌الملل ۵۰ خبر
فرهنگی ۳۰ خبر
علمی-فناوری ۷۷ خبر
ورزشی ۵۵ خبر
گوناگون ۴ خبر
استانی ۲۳۱ خبر

آخرین اخبار باشگاه خبرنگاران جوان