باشگاه خبرنگاران جوان

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۲۱ -
تیتر ۲٬۲۸۵ کلمه (متوسط ۱۰٫۳۴ کلمه در هر خبر)
87
۲۱٬۶۰۸ نویسه (متوسط ۹۷٫۷۷ نویسه در هر خبر)
54
right ۴٬۶۰۲ کلمه (متوسط ۲۰٫۸۲ کلمه در هر خبر)
69
۴۲٬۷۸۸ نویسه (متوسط ۱۹۳٫۶۱ نویسه در هر خبر)
95
بدنه ۵۹٬۸۷۰ کلمه (متوسط ۲۷۰٫۹ کلمه در هر خبر)
31
۵۶۴٬۹۴۲ نویسه (متوسط ۲٬۵۵۶ نویسه در هر خبر)
59
تعداد کلیدواژه ۴۸۰ (متوسط ۲٫۱۷ کلیدواژه در هر خبر)
86
خبرهای عکس‌دار ۲۱۹
99
اخبار تغییر یافته ۱۷
80
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۵ خبر
اقتصادی ۱۲ خبر
اجتماعی ۸ خبر
بین‌الملل ۲۴ خبر
فرهنگی ۱۲ خبر
علمی-فناوری ۳۶ خبر
ورزشی ۲۶ خبر
گوناگون ۲ خبر
استانی ۸۶ خبر

آخرین اخبار باشگاه خبرنگاران جوان