مردم‌سالاری‌آنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۹ آذر ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۵ -
تیتر ۲۴۷ کلمه (متوسط ۹٫۸۸ کلمه در هر خبر)
88
۲٬۵۸۷ نویسه (متوسط ۱۰۳٫۴۸ نویسه در هر خبر)
51
خلاصه ۱٬۰۴۹ کلمه (متوسط ۴۱٫۹۶ کلمه در هر خبر)
82
۹٬۵۰۶ نویسه (متوسط ۳۸۰٫۲۴ نویسه در هر خبر)
37
بدنه ۱۱٬۷۲۵ کلمه (متوسط ۴۶۹ کلمه در هر خبر)
59
۱۱۱٬۱۹۴ نویسه (متوسط ۴٬۴۴۸ نویسه در هر خبر)
95
تعداد کلیدواژه ۴۲ (متوسط ۱٫۶۸ کلیدواژه در هر خبر)
67
خبرهای عکس‌دار ۲۲
88
اخبار تغییر یافته ۱
90
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۲ خبر
اقتصادی ۸ خبر
فرهنگی ۲ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر
ورزشی ۱ خبر

آخرین اخبار مردم‌سالاری‌آنلاین