سازمان نظام پزشکی

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۱۰ کلمه (متوسط ۱۰ کلمه در هر خبر)
88
۱۱۰ نویسه (متوسط ۱۱۰ نویسه در هر خبر)
46
خلاصه ۶۱ کلمه (متوسط ۶۱ کلمه در هر خبر)
55
۶۰۹ نویسه (متوسط ۶۰۹ نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۱۵۸ کلمه (متوسط ۱۵۸ کلمه در هر خبر)
15
۱٬۴۹۷ نویسه (متوسط ۱٬۴۹۷ نویسه در هر خبر)
31
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
علمی-فناوری ۱ خبر

آخرین اخبار سازمان نظام پزشکی

  • دفترچه کارشناسی تعرفه آزمایشگاه های تشخیص طبی را تدوین نمود. امروز ۰۹:۰۹ [سازمان نظام پزشکی]

    دفترچه کارشناسی تعرفه آزمایشگاه های تشخیص طبی را تدوین نمود.

    راهبر سیستم

    مجمع انجمن های علمی آزمایشگاهی کشور در راستای مصوبه کمیسیون تعرفه سازمان با محاسبه تعرفه پیشنهادی مطابق با تورم سالیانه ( جزء فنی) و حداقل دستمزد و حقوق کارکنان دولت ( جزء حرفه ای) دفترچه کارشناسی تعرفه آزمایشگاه های تشخیص طبی را تدوین و خدمت حضرتعالی پیشنهاد و تقدیم می دارد هرچند که با قیمت تمام شده تست های آزمایشگاهی فاصله زیادی دارد.