دیپلماسی‌ایرانی

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۹ کلمه (متوسط ۹ کلمه در هر خبر)
91
۷۴ نویسه (متوسط ۷۴ نویسه در هر خبر)
70
خلاصه ۹۹ کلمه (متوسط ۹۹ کلمه در هر خبر)
1
۸۰۸ نویسه (متوسط ۸۰۸ نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۷۸۶ کلمه (متوسط ۷۸۶ کلمه در هر خبر)
95
۷٬۱۰۵ نویسه (متوسط ۷٬۱۰۵ نویسه در هر خبر)
62
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۱
0
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر

آخرین اخبار دیپلماسی‌ایرانی

  • چرا کسی حاضر نیست مرگ برجام را اعلام کند؟ امروز ۰۸:۰۰ [دیپلماسی‌ایرانی]

    بازگشت به نقطه صفر!

    چرا کسی حاضر نیست مرگ برجام را اعلام کند؟

    صابر گل عنبری در یادداشتی می نویسد: هر چند اروپا فعال‌سازی اسنپ بک (مکانیسم ماشه) را گامی در جهت حفظ و زنده ماندن برجام اعلام کرده، اما واقعیت این است که چیزی از این توافق نمانده است که حفظ شود. برجام کلا بر دو رکن و ستون استوار بود. یکی رفع تحریم‌ها که به دنبال خروج آمریکا از آن به شکلی شدیدتر و بی‌سابقه بازگشته و دیگری تعهدات هسته‌ای ایران که در واکنش به این خروج و پیامدهای آن در پنج گام کاهش یافت و دیگر قید و بندی نمانده است که بدان پایبند باشد.