دیپلماسی‌ایرانی

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۱۰ کلمه (متوسط ۱۰ کلمه در هر خبر)
88
۱۱۷ نویسه (متوسط ۱۱۷ نویسه در هر خبر)
42
summary ۹۰ کلمه (متوسط ۹۰ کلمه در هر خبر)
14
۷۶۱ نویسه (متوسط ۷۶۱ نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۶۵۹ کلمه (متوسط ۶۵۹ کلمه در هر خبر)
87
۵٬۸۴۰ نویسه (متوسط ۵٬۸۴۰ نویسه در هر خبر)
78
تعداد کلیدواژه ۵ (متوسط ۵ کلیدواژه در هر خبر)
54
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر

آخرین اخبار دیپلماسی‌ایرانی

  • گسترش روابط تهران و بغداد در میانه تحریم های واشنگتن ​​​​​​​ امروز ۰۹:۰۰ [دیپلماسی‌ایرانی]

    روسای جمهوری ایران و عراق می خواهند به تجارت رونق دهند

    گسترش روابط تهران و بغداد در میانه تحریم های واشنگتن ​​​​​​​

    برهم صالح، رئیس جمهوری عراق به ایران سفر کرد تا این پیام را منتقل کند که دو کشور همسایه بر گسترش همکاری‌ها و توسعه روابط با یکدیگر ادامه خواهند داد و بغداد در بحث تحریم‌های واشنگتن علیه تهران خود را ملتزم به رعایت این تحریم‌ها نمی‌داند. سفیر عراق در ایران پس از سفر برهم صالح تاکید کرده همان طوری که ایران در جریان مبارزه با داعش در کنار دولت و ملت عراق بوده، آنها نیز در دوران فشارها در کنار دولت و ملت ایران خواهند ماند.