دیپلماسی‌ایرانی

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۶ کلمه (متوسط ۶ کلمه در هر خبر)
100
۵۳ نویسه (متوسط ۵۳ نویسه در هر خبر)
84
خلاصه ۹۱ کلمه (متوسط ۹۱ کلمه در هر خبر)
12
۸۱۷ نویسه (متوسط ۸۱۷ نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۶۲۵ کلمه (متوسط ۶۲۵ کلمه در هر خبر)
82
۵٬۷۸۲ نویسه (متوسط ۵٬۷۸۲ نویسه در هر خبر)
78
تعداد کلیدواژه ۸ (متوسط ۸ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر

آخرین اخبار دیپلماسی‌ایرانی

  • ترامپ در دام خود یا اطرافیان؟ امروز ۰۹:۰۰ [دیپلماسی‌ایرانی]

    بررسی پشت پرده تصمیمات کاخ سفید

    ترامپ در دام خود یا اطرافیان؟

    صابر گل عنبری در یادداشتی می نویسد: واقعیت این است که تصمیمات ترامپ، نه غیر منتظره است، نه غافلگیر کننده، بلکه دقیقا ترجمان باورهای او و در راستای همان وعده‌های انتخاباتی‌اش است که در سال ۲۰۱۶ بیان کرد. تروریست اعلام کردن سپاه در راستای همان وعده خروج از برجام و جهت تحقق همان اهدافی است که به خاطر آن‌ها از این توافق خارج شد. همچنین واگذاری جولان هم در راستای همان وعده واگذاری قدس به اسرائیل است که باز در جریان تبلیغات انتخاباتی وعده‌ داد و عمل کرد.