دیپلماسی‌ایرانی

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۸ بهمن ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۸ کلمه (متوسط ۸ کلمه در هر خبر)
94
۶۳ نویسه (متوسط ۶۳ نویسه در هر خبر)
78
خلاصه ۷۱ کلمه (متوسط ۷۱ کلمه در هر خبر)
41
۶۳۶ نویسه (متوسط ۶۳۶ نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۶۴۷ کلمه (متوسط ۶۴۷ کلمه در هر خبر)
85
۵٬۶۵۶ نویسه (متوسط ۵٬۶۵۶ نویسه در هر خبر)
80
تعداد کلیدواژه ۸ (متوسط ۸ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر

آخرین اخبار دیپلماسی‌ایرانی

  • نقش روسیه و چین در نرمش مواضع ایران امروز ۱۰:۰۰ [دیپلماسی‌ایرانی]

    آیا این دور از مذاکرات آخرین فرصت است؟

    نقش روسیه و چین در نرمش مواضع ایران

    عاطف السعداوی / اسکای نیوز عربی

    وانگ گوآن، نماینده چین گفته است مذاکرات رو به جلو بوده و ادامه خواهد یافت. بنابراین، تمام طرف ها برای اولین بار با خوش بینی محتاطانه درباره امکان رسیدن به توافق سریع ابراز تمایل کرده اند، به نظر می رسد که روسیه و چین، ایران را متقاعد یا حداقل تلاش کرده اند ایران را متقاعد کنند با دادن امتیازهایی موافقت کند که به امضای توافق در اوایل ماه آینده منجر شود.