روزنامه اعتماد

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۸ تیر ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۲۷ -
تیتر ۸۷۱ کلمه (متوسط ۶٫۸۶ کلمه در هر خبر)
97
۸٬۱۲۳ نویسه (متوسط ۶۳٫۹۶ نویسه در هر خبر)
77
right ۲۳۱ کلمه (متوسط ۱٫۸۲ کلمه در هر خبر)
6
۲٬۲۱۹ نویسه (متوسط ۱۷٫۴۷ نویسه در هر خبر)
9
بدنه ۷۷٬۹۴۹ کلمه (متوسط ۶۱۳٫۷۷ کلمه در هر خبر)
80
۷۳۵٬۶۰۸ نویسه (متوسط ۵٬۷۹۲ نویسه در هر خبر)
78
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۵۸ خبر
اقتصادی ۱۷ خبر
اجتماعی ۹ خبر
بین‌الملل ۲ خبر
فرهنگی ۲۵ خبر
علمی-فناوری ۳ خبر
ورزشی ۹ خبر
گوناگون ۱ خبر
استانی ۲ خبر
روزنامه ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار روزنامه اعتماد