افکارنیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۵۲ -
تیتر ۲٬۹۲۷ کلمه (متوسط ۸٫۳۲ کلمه در هر خبر)
93
۲۷٬۵۷۱ نویسه (متوسط ۷۸٫۳۳ نویسه در هر خبر)
67
summary ۹٬۳۶۸ کلمه (متوسط ۲۶٫۶۱ کلمه در هر خبر)
88
۸۶٬۱۳۲ نویسه (متوسط ۲۴۴٫۶۹ نویسه در هر خبر)
79
بدنه ۱۱۶٬۱۳۵ کلمه (متوسط ۳۲۹٫۹۳ کلمه در هر خبر)
39
۱٬۰۸۴٬۱۱۴ نویسه (متوسط ۳٬۰۸۰ نویسه در هر خبر)
72
تعداد کلیدواژه ۱٬۴۸۰ (متوسط ۴٫۲ کلیدواژه در هر خبر)
69
خبرهای عکس‌دار ۳۴۷
98
اخبار تغییر یافته ۲
98
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۵۱ خبر
اقتصادی ۶۹ خبر
اجتماعی ۶۶ خبر
بین‌الملل ۷۰ خبر
فرهنگی ۵۶ خبر
ورزشی ۴۰ خبر

آخرین اخبار افکارنیوز