افکارنیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۴ مهر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۰۰ -
تیتر ۷۸۹ کلمه (متوسط ۷٫۸۹ کلمه در هر خبر)
94
۷٬۴۴۲ نویسه (متوسط ۷۴٫۴۲ نویسه در هر خبر)
70
summary ۲٬۵۳۵ کلمه (متوسط ۲۵٫۳۵ کلمه در هر خبر)
84
۲۳٬۱۸۳ نویسه (متوسط ۲۳۱٫۸۳ نویسه در هر خبر)
83
بدنه ۳۰٬۹۲۳ کلمه (متوسط ۳۰۹٫۲۳ کلمه در هر خبر)
37
۲۹۱٬۰۸۸ نویسه (متوسط ۲٬۹۱۱ نویسه در هر خبر)
68
تعداد کلیدواژه ۴۱۳ (متوسط ۴٫۱۳ کلیدواژه در هر خبر)
70
خبرهای عکس‌دار ۹۴
94
اخبار تغییر یافته ۲
95
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۵ خبر
اقتصادی ۱۴ خبر
اجتماعی ۲۱ خبر
بین‌الملل ۱۷ خبر
فرهنگی ۱۳ خبر
ورزشی ۲۰ خبر

آخرین اخبار افکارنیوز