افکارنیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۱ -
تیتر ۸۵ کلمه (متوسط ۷٫۷۳ کلمه در هر خبر)
94
۸۲۲ نویسه (متوسط ۷۴٫۷۳ نویسه در هر خبر)
70
right ۳۲۴ کلمه (متوسط ۲۹٫۴۵ کلمه در هر خبر)
98
۲٬۹۷۷ نویسه (متوسط ۲۷۰٫۶۴ نویسه در هر خبر)
71
بدنه ۴٬۰۲۵ کلمه (متوسط ۳۶۵٫۹۱ کلمه در هر خبر)
45
۳۸٬۷۵۹ نویسه (متوسط ۳٬۵۲۴ نویسه در هر خبر)
84
تعداد کلیدواژه ۴۱ (متوسط ۳٫۷۳ کلیدواژه در هر خبر)
77
خبرهای عکس‌دار ۱۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
اقتصادی ۱ خبر
اجتماعی ۲ خبر
بین‌الملل ۲ خبر
فرهنگی ۲ خبر
ورزشی ۲ خبر

آخرین اخبار افکارنیوز