سیتنا

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷ -
تیتر ۹۰ کلمه (متوسط ۱۲٫۸۶ کلمه در هر خبر)
79
۹۱۲ نویسه (متوسط ۱۳۰٫۲۹ نویسه در هر خبر)
33
right ۱۴۱ کلمه (متوسط ۲۰٫۱۴ کلمه در هر خبر)
67
۱٬۳۴۴ نویسه (متوسط ۱۹۲ نویسه در هر خبر)
96
بدنه ۱٬۲۰۳ کلمه (متوسط ۱۷۱٫۸۶ کلمه در هر خبر)
17
۱۱٬۴۶۶ نویسه (متوسط ۱٬۶۳۸ نویسه در هر خبر)
34
تعداد کلیدواژه ۲۶ (متوسط ۳٫۷۱ کلیدواژه در هر خبر)
77
خبرهای عکس‌دار ۷
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اقتصادی ۱ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۳ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار سیتنا