شفا آنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷۱ -
تیتر ۴۸۹ کلمه (متوسط ۶٫۸۹ کلمه در هر خبر)
97
۴٬۶۲۵ نویسه (متوسط ۶۵٫۱۴ نویسه در هر خبر)
76
summary ۲٬۴۲۵ کلمه (متوسط ۳۴٫۱۵ کلمه در هر خبر)
94
۲۱٬۲۳۰ نویسه (متوسط ۲۹۹٫۰۱ نویسه در هر خبر)
62
بدنه ۳۷٬۷۳۱ کلمه (متوسط ۵۳۱٫۴۲ کلمه در هر خبر)
68
۳۵۳٬۲۸۸ نویسه (متوسط ۴٬۹۷۶ نویسه در هر خبر)
89
تعداد کلیدواژه ۴۱۴ (متوسط ۵٫۸۳ کلیدواژه در هر خبر)
39
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۵ خبر
اقتصادی ۶ خبر
اجتماعی ۱۲ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۷ خبر
علمی-فناوری ۲۳ خبر
گوناگون ۱۶ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار شفا آنلاین