قدس آنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۱ -
تیتر ۹۶ کلمه (متوسط ۸٫۷۳ کلمه در هر خبر)
91
۹۱۲ نویسه (متوسط ۸۲٫۹۱ نویسه در هر خبر)
64
right ۲۴۶ کلمه (متوسط ۲۲٫۳۶ کلمه در هر خبر)
74
۲٬۲۷۵ نویسه (متوسط ۲۰۶٫۸۲ نویسه در هر خبر)
91
بدنه ۳٬۶۰۵ کلمه (متوسط ۳۲۷٫۷۳ کلمه در هر خبر)
39
۳۳٬۰۶۸ نویسه (متوسط ۳٬۰۰۶ نویسه در هر خبر)
70
تعداد کلیدواژه ۲۶ (متوسط ۲٫۳۶ کلیدواژه در هر خبر)
94
خبرهای عکس‌دار ۱۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اجتماعی ۳ خبر
بین‌الملل ۲ خبر
فرهنگی ۱ خبر
ورزشی ۵ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار قدس آنلاین