قدس آنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۲۳ -
تیتر ۱٬۲۳۹ کلمه (متوسط ۱۰٫۰۷ کلمه در هر خبر)
88
۱۱٬۸۱۵ نویسه (متوسط ۹۶٫۰۶ نویسه در هر خبر)
55
right ۳٬۴۸۲ کلمه (متوسط ۲۸٫۳۱ کلمه در هر خبر)
94
۳۱٬۹۱۵ نویسه (متوسط ۲۵۹٫۴۷ نویسه در هر خبر)
75
بدنه ۳۷٬۵۷۷ کلمه (متوسط ۳۰۵٫۵ کلمه در هر خبر)
36
۳۴۸٬۴۶۳ نویسه (متوسط ۲٬۸۳۳ نویسه در هر خبر)
66
تعداد کلیدواژه ۳۲۹ (متوسط ۲٫۶۷ کلیدواژه در هر خبر)
96
خبرهای عکس‌دار ۱۲۳
100
اخبار تغییر یافته ۱
97
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۴ خبر
اقتصادی ۱۱ خبر
اجتماعی ۱۶ خبر
بین‌الملل ۲۴ خبر
فرهنگی ۱۲ خبر
ورزشی ۱۲ خبر
استانی ۳۴ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار قدس آنلاین