میزان

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۰۵ -
تیتر ۴٬۲۸۶ کلمه (متوسط ۱۰٫۵۸ کلمه در هر خبر)
86
۴۰٬۹۳۲ نویسه (متوسط ۱۰۱٫۰۷ نویسه در هر خبر)
52
right ۱۰٬۴۹۶ کلمه (متوسط ۲۵٫۹۲ کلمه در هر خبر)
86
۱۰۰٬۰۶۱ نویسه (متوسط ۲۴۷٫۰۶ نویسه در هر خبر)
79
بدنه ۱۲۳٬۱۴۹ کلمه (متوسط ۳۰۴٫۰۷ کلمه در هر خبر)
36
۱٬۱۵۶٬۰۹۸ نویسه (متوسط ۲٬۸۵۵ نویسه در هر خبر)
66
تعداد کلیدواژه ۱٬۹۸۲ (متوسط ۴٫۸۹ کلیدواژه در هر خبر)
56
خبرهای عکس‌دار ۳۵۴
87
اخبار تغییر یافته ۱۰۰
38
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴۷ خبر
اقتصادی ۳۰ خبر
اجتماعی ۷۶ خبر
بین‌الملل ۴۵ خبر
فرهنگی ۲۹ خبر
علمی-فناوری ۱۰۷ خبر
ورزشی ۵۵ خبر
گوناگون ۳ خبر
عکس ۱۳ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار میزان