روزنامه حمایت

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵۸ -
تیتر ۳۶۳ کلمه (متوسط ۶٫۲۶ کلمه در هر خبر)
99
۳٬۴۶۲ نویسه (متوسط ۵۹٫۶۹ نویسه در هر خبر)
80
خلاصه ۱٬۳۳۰ کلمه (متوسط ۲۲٫۹۳ کلمه در هر خبر)
76
۱۲٬۱۲۲ نویسه (متوسط ۲۰۹ نویسه در هر خبر)
90
بدنه ۳۴٬۵۷۵ کلمه (متوسط ۵۹۶٫۱۲ کلمه در هر خبر)
78
۳۳۳٬۲۹۹ نویسه (متوسط ۵٬۷۴۷ نویسه در هر خبر)
79
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
1
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳۰ خبر
اقتصادی ۶ خبر
اجتماعی ۵ خبر
بین‌الملل ۴ خبر
فرهنگی ۷ خبر
ورزشی ۵ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه حمایت