روزنامه حمایت

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶۴ -
تیتر ۳۳۲ کلمه (متوسط ۵٫۱۹ کلمه در هر خبر)
83
۳٬۳۱۹ نویسه (متوسط ۵۱٫۸۶ نویسه در هر خبر)
85
خلاصه ۱٬۲۶۱ کلمه (متوسط ۱۹٫۷ کلمه در هر خبر)
65
۱۱٬۶۳۹ نویسه (متوسط ۱۸۱٫۸۶ نویسه در هر خبر)
99
بدنه ۳۱٬۸۱۱ کلمه (متوسط ۴۹۷٫۰۵ کلمه در هر خبر)
63
۳۰۵٬۱۹۹ نویسه (متوسط ۴٬۷۶۹ نویسه در هر خبر)
91
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
1
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳۳ خبر
اقتصادی ۱۱ خبر
بین‌الملل ۵ خبر
فرهنگی ۴ خبر
علمی-فناوری ۳ خبر
ورزشی ۶ خبر
استانی ۱ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه حمایت