روزنامه حمایت

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵۴ -
تیتر ۳۲۹ کلمه (متوسط ۶٫۰۹ کلمه در هر خبر)
99
۳٬۱۰۷ نویسه (متوسط ۵۷٫۵۴ نویسه در هر خبر)
81
خلاصه ۱٬۰۴۸ کلمه (متوسط ۱۹٫۴۱ کلمه در هر خبر)
64
۹٬۷۳۰ نویسه (متوسط ۱۸۰٫۱۹ نویسه در هر خبر)
99
بدنه ۳۱٬۷۳۱ کلمه (متوسط ۵۸۷٫۶۱ کلمه در هر خبر)
76
۳۰۳٬۳۳۴ نویسه (متوسط ۵٬۶۱۷ نویسه در هر خبر)
81
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
1
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳۶ خبر
اقتصادی ۶ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۵ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۳ خبر
استانی ۱ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه حمایت