روزنامه حمایت

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵۸ -
تیتر ۳۵۰ کلمه (متوسط ۶٫۰۳ کلمه در هر خبر)
99
۳٬۳۸۷ نویسه (متوسط ۵۸٫۴ نویسه در هر خبر)
81
خلاصه ۱٬۲۹۵ کلمه (متوسط ۲۲٫۳۳ کلمه در هر خبر)
74
۱۲٬۰۲۷ نویسه (متوسط ۲۰۷٫۳۶ نویسه در هر خبر)
91
بدنه ۳۲٬۷۴۷ کلمه (متوسط ۵۶۴٫۶ کلمه در هر خبر)
73
۳۱۳٬۳۹۴ نویسه (متوسط ۵٬۴۰۳ نویسه در هر خبر)
83
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
1
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۵ خبر
اقتصادی ۷ خبر
اجتماعی ۷ خبر
بین‌الملل ۴ خبر
فرهنگی ۷ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر
ورزشی ۴ خبر
استانی ۱ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه حمایت