روزنامه حمایت

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۸ -
تیتر ۳۰۲ کلمه (متوسط ۶٫۲۹ کلمه در هر خبر)
99
۲٬۸۴۹ نویسه (متوسط ۵۹٫۳۵ نویسه در هر خبر)
80
خلاصه ۹۷۷ کلمه (متوسط ۲۰٫۳۵ کلمه در هر خبر)
67
۸٬۹۳۱ نویسه (متوسط ۱۸۶٫۰۶ نویسه در هر خبر)
98
بدنه ۲۳٬۸۹۱ کلمه (متوسط ۴۹۷٫۷۳ کلمه در هر خبر)
63
۲۳۰٬۵۷۶ نویسه (متوسط ۴٬۸۰۴ نویسه در هر خبر)
91
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
2
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳۶ خبر
اقتصادی ۲ خبر
بین‌الملل ۲ خبر
فرهنگی ۳ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر
ورزشی ۲ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه حمایت