وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۶۳ -
تیتر ۵٬۱۰۶ کلمه (متوسط ۱۴٫۰۷ کلمه در هر خبر)
76
۵۰٬۹۰۴ نویسه (متوسط ۱۴۰٫۲۳ نویسه در هر خبر)
26
right ۱۰٬۹۹۰ کلمه (متوسط ۳۰٫۲۸ کلمه در هر خبر)
99
۱۰۴٬۵۳۰ نویسه (متوسط ۲۸۷٫۹۶ نویسه در هر خبر)
66
بدنه ۱۳۲٬۴۸۴ کلمه (متوسط ۳۶۴٫۹۷ کلمه در هر خبر)
44
۱٬۲۲۵٬۰۶۱ نویسه (متوسط ۳٬۳۷۵ نویسه در هر خبر)
80
تعداد کلیدواژه ۳ (متوسط ۰٫۰۱ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۳۱۴
86
اخبار تغییر یافته ۱۷
88
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۲۹ خبر
اقتصادی ۴۱ خبر
اجتماعی ۳ خبر
فرهنگی ۱۶ خبر
علمی-فناوری ۱۶۵ خبر
استانی ۹ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات