خبرآنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۲ -
تیتر ۳۴۳ کلمه (متوسط ۱۰٫۷۲ کلمه در هر خبر)
86
۳٬۲۷۹ نویسه (متوسط ۱۰۲٫۴۷ نویسه در هر خبر)
51
summary ۱٬۵۰۶ کلمه (متوسط ۴۷٫۰۶ کلمه در هر خبر)
75
۱۳٬۷۳۳ نویسه (متوسط ۴۲۹٫۱۶ نویسه در هر خبر)
22
بدنه ۹٬۴۶۰ کلمه (متوسط ۲۹۵٫۶۲ کلمه در هر خبر)
35
۸۵٬۴۲۲ نویسه (متوسط ۲٬۶۶۹ نویسه در هر خبر)
61
تعداد کلیدواژه ۱۰۳ (متوسط ۳٫۲۲ کلیدواژه در هر خبر)
86
خبرهای عکس‌دار ۱۱
34
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳ خبر
اقتصادی ۳ خبر
اجتماعی ۸ خبر
بین‌الملل ۲ خبر
فرهنگی ۵ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۳ خبر
استانی ۴ خبر
عکس ۳ خبر

آخرین اخبار خبرآنلاین