دیدبان ایران

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۱ آبان ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵۹ -
تیتر ۷۶۳ کلمه (متوسط ۱۲٫۹۳ کلمه در هر خبر)
79
۷٬۳۷۷ نویسه (متوسط ۱۲۵٫۰۳ نویسه در هر خبر)
36
summary ۲٬۳۴۳ کلمه (متوسط ۳۹٫۷۱ کلمه در هر خبر)
86
۲۱٬۱۸۰ نویسه (متوسط ۳۵۸٫۹۸ نویسه در هر خبر)
44
بدنه ۳۵٬۴۴۷ کلمه (متوسط ۶۰۰٫۸ کلمه در هر خبر)
78
۳۲۸٬۶۳۷ نویسه (متوسط ۵٬۵۷۰ نویسه در هر خبر)
81
تعداد کلیدواژه ۲۹۵ (متوسط ۵ کلیدواژه در هر خبر)
54
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۱
95
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۸ خبر
اقتصادی ۱۱ خبر
اجتماعی ۲۰ خبر
بین‌الملل ۵ خبر
فرهنگی ۲ خبر
ورزشی ۳ خبر

آخرین اخبار دیدبان ایران