روزنامه شهروند

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶۵ -
تیتر ۳۲۲ کلمه (متوسط ۴٫۹۵ کلمه در هر خبر)
79
۳٬۰۵۰ نویسه (متوسط ۴۶٫۹۲ نویسه در هر خبر)
88
summary ۶۰ کلمه (متوسط ۰٫۹۲ کلمه در هر خبر)
3
۵۵۳ نویسه (متوسط ۸٫۵۱ نویسه در هر خبر)
4
بدنه ۲۲٬۵۸۰ کلمه (متوسط ۳۴۷٫۳۸ کلمه در هر خبر)
42
۲۱۱٬۶۳۰ نویسه (متوسط ۳٬۲۵۶ نویسه در هر خبر)
77
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۹
13
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۷ خبر
اقتصادی ۸ خبر
اجتماعی ۴ خبر
بین‌الملل ۳ خبر
فرهنگی ۲۱ خبر
علمی-فناوری ۷ خبر
ورزشی ۲ خبر
گوناگون ۲ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه شهروند