شهرآرانیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۳ مهر ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۷ -
تیتر ۳۸۱ کلمه (متوسط ۱۰٫۳ کلمه در هر خبر)
87
۳٬۶۱۳ نویسه (متوسط ۹۷٫۶۵ نویسه در هر خبر)
54
خلاصه ۱٬۰۴۶ کلمه (متوسط ۲۸٫۲۷ کلمه در هر خبر)
94
۹٬۴۱۴ نویسه (متوسط ۲۵۴٫۴۳ نویسه در هر خبر)
76
بدنه ۲۲٬۵۰۹ کلمه (متوسط ۶۰۸٫۳۵ کلمه در هر خبر)
79
۲۱۰٬۸۶۸ نویسه (متوسط ۵٬۶۹۹ نویسه در هر خبر)
80
تعداد کلیدواژه ۱۴۱ (متوسط ۳٫۸۱ کلیدواژه در هر خبر)
76
خبرهای عکس‌دار ۳۶
97
اخبار تغییر یافته ۵
66
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۱۰ خبر
اجتماعی ۱۴ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۷ خبر
ورزشی ۳ خبر
استانی ۲ خبر

آخرین اخبار شهرآرانیوز