العالم

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۹ -
تیتر ۳۹۸ کلمه (متوسط ۱۰٫۲۱ کلمه در هر خبر)
87
۳٬۷۰۵ نویسه (متوسط ۹۵ نویسه در هر خبر)
56
right ۱٬۰۱۱ کلمه (متوسط ۲۵٫۹۲ کلمه در هر خبر)
86
۹٬۳۸۰ نویسه (متوسط ۲۴۰٫۵۱ نویسه در هر خبر)
81
بدنه ۱۲٬۱۷۶ کلمه (متوسط ۳۱۲٫۲۱ کلمه در هر خبر)
37
۱۱۳٬۳۳۱ نویسه (متوسط ۲٬۹۰۶ نویسه در هر خبر)
68
تعداد کلیدواژه ۳۲۹ (متوسط ۸٫۴۴ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۷
55
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۹ خبر
بین‌الملل ۱۵ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۳ خبر
استانی ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار العالم