العالم

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۹۷ -
تیتر ۸۳۲ کلمه (متوسط ۸٫۵۸ کلمه در هر خبر)
92
۸٬۱۱۳ نویسه (متوسط ۸۳٫۶۴ نویسه در هر خبر)
64
right ۲٬۴۲۳ کلمه (متوسط ۲۴٫۹۸ کلمه در هر خبر)
83
۲۲٬۵۵۸ نویسه (متوسط ۲۳۲٫۵۶ نویسه در هر خبر)
83
بدنه ۱۹٬۲۵۹ کلمه (متوسط ۱۹۸٫۵۵ کلمه در هر خبر)
21
۱۷۶٬۸۳۷ نویسه (متوسط ۱٬۸۲۳ نویسه در هر خبر)
39
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۷
81
اخبار حذف شده ۱
31
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴۹ خبر
اقتصادی ۱ خبر
اجتماعی ۳ خبر
بین‌الملل ۲۰ خبر
فرهنگی ۵ خبر
علمی-فناوری ۱۲ خبر
ورزشی ۵ خبر
استانی ۲ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار العالم