العالم

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۲۱ -
تیتر ۱٬۰۲۵ کلمه (متوسط ۸٫۴۷ کلمه در هر خبر)
92
۹٬۷۰۱ نویسه (متوسط ۸۰٫۱۷ نویسه در هر خبر)
66
right ۲٬۹۳۸ کلمه (متوسط ۲۴٫۲۸ کلمه در هر خبر)
80
۲۷٬۳۵۸ نویسه (متوسط ۲۲۶٫۱ نویسه در هر خبر)
85
بدنه ۲۲٬۸۵۹ کلمه (متوسط ۱۸۸٫۹۲ کلمه در هر خبر)
19
۲۰۸٬۹۵۹ نویسه (متوسط ۱٬۷۲۷ نویسه در هر خبر)
37
تعداد کلیدواژه ۹۰۸ (متوسط ۷٫۵ کلیدواژه در هر خبر)
9
خبرهای عکس‌دار ۱۱۴
94
اخبار تغییر یافته ۴
91
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۵ خبر
بین‌الملل ۷۳ خبر
فرهنگی ۳ خبر
علمی-فناوری ۴ خبر
گوناگون ۲ خبر
عکس ۱۴ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار العالم