راه دانا

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵۰۸ -
تیتر ۶٬۳۷۴ کلمه (متوسط ۱۲٫۵۵ کلمه در هر خبر)
80
۶۰٬۵۲۸ نویسه (متوسط ۱۱۹٫۱۵ نویسه در هر خبر)
40
right ۱۶٬۱۴۲ کلمه (متوسط ۳۱٫۷۸ کلمه در هر خبر)
97
۱۴۸٬۰۸۴ نویسه (متوسط ۲۹۱٫۵ نویسه در هر خبر)
65
بدنه ۲۴۶٬۳۹۱ کلمه (متوسط ۴۸۵٫۰۲ کلمه در هر خبر)
62
۲٬۲۵۳٬۹۰۵ نویسه (متوسط ۴٬۴۳۷ نویسه در هر خبر)
96
تعداد کلیدواژه ۱٬۸۲۵ (متوسط ۳٫۵۹ کلیدواژه در هر خبر)
80
خبرهای عکس‌دار ۴۵۸
90
اخبار تغییر یافته ۳
98
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۶ خبر
اقتصادی ۱۳ خبر
اجتماعی ۱۵ خبر
بین‌الملل ۱۶ خبر
فرهنگی ۱۱ خبر
ورزشی ۳ خبر
استانی ۴۳۱ خبر
عکس ۳ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار راه دانا