اقتصاد آنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۲۹ -
تیتر ۱٬۰۴۰ کلمه (متوسط ۸٫۰۶ کلمه در هر خبر)
93
۱۰٬۰۲۶ نویسه (متوسط ۷۷٫۷۲ نویسه در هر خبر)
68
summary ۴٬۴۲۶ کلمه (متوسط ۳۴٫۳۱ کلمه در هر خبر)
93
۳۹٬۹۵۰ نویسه (متوسط ۳۰۹٫۶۹ نویسه در هر خبر)
59
بدنه ۴۸٬۶۸۵ کلمه (متوسط ۳۷۷٫۴ کلمه در هر خبر)
46
۴۵۶٬۵۶۲ نویسه (متوسط ۳٬۵۳۹ نویسه در هر خبر)
84
تعداد کلیدواژه ۴۹۵ (متوسط ۳٫۸۴ کلیدواژه در هر خبر)
75
خبرهای عکس‌دار ۱۰۱
78
اخبار تغییر یافته ۳
94
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۷ خبر
اقتصادی ۴۷ خبر
اجتماعی ۱۰ خبر
بین‌الملل ۶ خبر
فرهنگی ۹ خبر
علمی-فناوری ۲۱ خبر
ورزشی ۱ خبر
گوناگون ۴ خبر
استانی ۴ خبر

آخرین اخبار اقتصاد آنلاین