اقتصاد آنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۵۷ -
تیتر ۱٬۳۷۳ کلمه (متوسط ۸٫۷۵ کلمه در هر خبر)
91
۱۳٬۱۲۴ نویسه (متوسط ۸۳٫۵۹ نویسه در هر خبر)
64
summary ۵٬۳۱۷ کلمه (متوسط ۳۳٫۸۷ کلمه در هر خبر)
94
۴۸٬۰۶۱ نویسه (متوسط ۳۰۶٫۱۲ نویسه در هر خبر)
60
بدنه ۵۹٬۵۰۲ کلمه (متوسط ۳۷۸٫۹۹ کلمه در هر خبر)
46
۵۵۲٬۰۶۰ نویسه (متوسط ۳٬۵۱۶ نویسه در هر خبر)
84
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱۵۶
99
اخبار تغییر یافته ۱۲
80
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴۸ خبر
اقتصادی ۶۳ خبر
اجتماعی ۴ خبر
بین‌الملل ۴ خبر
فرهنگی ۱۳ خبر
علمی-فناوری ۱۳ خبر
ورزشی ۴ خبر
گوناگون ۴ خبر
استانی ۴ خبر

آخرین اخبار اقتصاد آنلاین