تابناک

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۴۴ -
تیتر ۱٬۲۳۸ کلمه (متوسط ۸٫۶ کلمه در هر خبر)
92
۱۱٬۹۳۲ نویسه (متوسط ۸۲٫۸۶ نویسه در هر خبر)
64
right ۲٬۸۱۳ کلمه (متوسط ۱۹٫۵۳ کلمه در هر خبر)
65
۲۵٬۱۷۷ نویسه (متوسط ۱۷۴٫۸۴ نویسه در هر خبر)
97
بدنه ۶۶٬۶۹۸ کلمه (متوسط ۴۶۳٫۱۸ کلمه در هر خبر)
59
۶۱۱٬۰۵۵ نویسه (متوسط ۴٬۲۴۳ نویسه در هر خبر)
98
تعداد کلیدواژه ۱۷۰ (متوسط ۱٫۱۸ کلیدواژه در هر خبر)
47
خبرهای عکس‌دار ۱۲
8
اخبار تغییر یافته ۸
86
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳۱ خبر
اقتصادی ۸ خبر
اجتماعی ۵۶ خبر
بین‌الملل ۱۶ خبر
فرهنگی ۴ خبر
علمی-فناوری ۳ خبر
ورزشی ۲۵ خبر
عکس ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار تابناک