سینماپرس

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۱۱ کلمه (متوسط ۱۱ کلمه در هر خبر)
85
۹۰ نویسه (متوسط ۹۰ نویسه در هر خبر)
60
خلاصه ۵۴ کلمه (متوسط ۵۴ کلمه در هر خبر)
65
۴۷۳ نویسه (متوسط ۴۷۳ نویسه در هر خبر)
8
بدنه ۵۲۱ کلمه (متوسط ۵۲۱ کلمه در هر خبر)
67
۴٬۴۸۳ نویسه (متوسط ۴٬۴۸۳ نویسه در هر خبر)
95
تعداد کلیدواژه ۶ (متوسط ۶ کلیدواژه در هر خبر)
36
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
عکس ۱ خبر

آخرین اخبار سینماپرس

  • وقتی «رنج زیر پوست» به تقابل با تعالیم قرآن می رود امروز ۱۵:۰۵ [سینماپرس]

    تیغ «خانه مستند» در دست زندگی مست؛

    وقتی «رنج زیر پوست» به تقابل با تعالیم قرآن می رود

    سینماپرس: «رنج زیر پوست» عنوان یکی از مستندهای به شدت مریض و تاریک حاضر در بخش مسابقه ملی جشنواره سینماحقیقت است که بیش از هر چیز حضور خانه مستند انقلاب اسلامی به عنوان حامی و تهیه کننده آن است که اسباب رنجش و تعجب بینندگان را در این دوره از جشنواره فراهم می سازد.