شفاف

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۷ فروردین ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۲ -
تیتر ۱۵۱ کلمه (متوسط ۶٫۸۶ کلمه در هر خبر)
97
۱٬۴۴۴ نویسه (متوسط ۶۵٫۶۴ نویسه در هر خبر)
76
right ۶۳۳ کلمه (متوسط ۲۸٫۷۷ کلمه در هر خبر)
95
۵٬۵۴۳ نویسه (متوسط ۲۵۱٫۹۵ نویسه در هر خبر)
77
بدنه ۴٬۲۵۲ کلمه (متوسط ۱۹۳٫۲۷ کلمه در هر خبر)
20
۳۹٬۰۵۰ نویسه (متوسط ۱٬۷۷۵ نویسه در هر خبر)
38
تعداد کلیدواژه ۶۶ (متوسط ۳ کلیدواژه در هر خبر)
90
خبرهای عکس‌دار ۱۰
45
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۵ خبر
اجتماعی ۴ خبر
بین‌الملل ۳ خبر
فرهنگی ۲ خبر
علمی-فناوری ۳ خبر
ورزشی ۳ خبر
گوناگون ۱ خبر
استانی ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار شفاف