تین نیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶۲ -
تیتر ۵۷۴ کلمه (متوسط ۹٫۲۶ کلمه در هر خبر)
90
۵٬۴۱۲ نویسه (متوسط ۸۷٫۲۹ نویسه در هر خبر)
61
summary ۱٬۶۶۸ کلمه (متوسط ۲۶٫۹ کلمه در هر خبر)
89
۱۵٬۴۹۳ نویسه (متوسط ۲۴۹٫۸۹ نویسه در هر خبر)
78
بدنه ۳۲٬۸۷۵ کلمه (متوسط ۵۳۰٫۲۴ کلمه در هر خبر)
68
۳۱۹٬۲۴۷ نویسه (متوسط ۵٬۱۴۹ نویسه در هر خبر)
86
تعداد کلیدواژه ۱۸۳ (متوسط ۲٫۹۵ کلیدواژه در هر خبر)
91
خبرهای عکس‌دار ۵۶
90
اخبار تغییر یافته ۴
83
اخبار حذف شده ۱
0
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۱ خبر
اقتصادی ۳۰ خبر
اجتماعی ۵ خبر
فرهنگی ۳ خبر
علمی-فناوری ۳ خبر
گوناگون ۱ خبر
استانی ۹ خبر

آخرین اخبار تین نیوز