تین نیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۰۹ -
تیتر ۱٬۰۶۶ کلمه (متوسط ۹٫۷۸ کلمه در هر خبر)
88
۱۰٬۲۴۳ نویسه (متوسط ۹۳٫۹۷ نویسه در هر خبر)
57
خلاصه ۳٬۱۲۵ کلمه (متوسط ۲۸٫۶۷ کلمه در هر خبر)
95
۲۸٬۸۳۷ نویسه (متوسط ۲۶۴٫۵۶ نویسه در هر خبر)
73
بدنه ۳۸٬۴۷۷ کلمه (متوسط ۳۵۳ کلمه در هر خبر)
43
۳۶۰٬۸۰۱ نویسه (متوسط ۳٬۳۱۰ نویسه در هر خبر)
78
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱۰۳
94
اخبار تغییر یافته ۱۲
72
اخبار حذف شده ۳
0
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۷ خبر
اقتصادی ۲۴ خبر
اجتماعی ۱۳ خبر
بین‌الملل ۲ خبر
علمی-فناوری ۱۰ خبر
استانی ۳۰ خبر
عکس ۳ خبر

آخرین اخبار تین نیوز