تین نیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۶ کلمه (متوسط ۶ کلمه در هر خبر)
100
۵۹ نویسه (متوسط ۵۹ نویسه در هر خبر)
80
خلاصه ۵۰ کلمه (متوسط ۵۰ کلمه در هر خبر)
71
۴۲۴ نویسه (متوسط ۴۲۴ نویسه در هر خبر)
23
بدنه ۸۳۵ کلمه (متوسط ۸۳۵ کلمه در هر خبر)
88
۷٬۱۶۱ نویسه (متوسط ۷٬۱۶۱ نویسه در هر خبر)
61
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر

آخرین اخبار تین نیوز

  • امروز ۰۸:۰۵ [تین نیوز]

    سپردن ایران به دست مدیران سوئیسی

    از فرط آلودگی هوا، بسیاری از ادارات و دانشگاه ها و مدارس تعطیل شدند. همه ما از خودمان می پرسیم 10 سال قبل که اوضاع این طور نبوده، ده سال آینده چطور خواهد شد وقتی که تعداد خودروها به مراتب بیشتر می شود؟ آیا اصلا ادامه زندگی ممکن خواهد بود؟