الف

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۲۶ مرداد ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۹۷ -
تیتر ۱٬۰۷۵ کلمه (متوسط ۱۱٫۰۸ کلمه در هر خبر)
85
۱۰٬۳۷۴ نویسه (متوسط ۱۰۶٫۹۵ نویسه در هر خبر)
48
summary ۲٬۸۶۵ کلمه (متوسط ۲۹٫۵۴ کلمه در هر خبر)
98
۲۶٬۴۱۱ نویسه (متوسط ۲۷۲٫۲۸ نویسه در هر خبر)
71
بدنه ۳۹٬۵۶۹ کلمه (متوسط ۴۰۷٫۹۳ کلمه در هر خبر)
51
۳۶۷٬۶۸۶ نویسه (متوسط ۳٬۷۹۱ نویسه در هر خبر)
91
تعداد کلیدواژه ۲۳۴ (متوسط ۲٫۴۱ کلیدواژه در هر خبر)
96
خبرهای عکس‌دار ۳۰
30
اخبار تغییر یافته ۲
94
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳۳ خبر
اقتصادی ۲۱ خبر
اجتماعی ۵ خبر
بین‌الملل ۹ خبر
فرهنگی ۱۰ خبر
علمی-فناوری ۷ خبر
ورزشی ۱۲ خبر

آخرین اخبار الف