الف

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۵۱ -
تیتر ۱٬۵۳۸ کلمه (متوسط ۱۰٫۱۹ کلمه در هر خبر)
87
۱۴٬۶۴۸ نویسه (متوسط ۹۷٫۰۱ نویسه در هر خبر)
55
summary ۴٬۶۱۵ کلمه (متوسط ۳۰٫۵۶ کلمه در هر خبر)
99
۴۱٬۶۱۹ نویسه (متوسط ۲۷۵٫۶۲ نویسه در هر خبر)
70
بدنه ۸۰٬۳۱۱ کلمه (متوسط ۵۳۱٫۸۶ کلمه در هر خبر)
68
۷۴۳٬۱۳۱ نویسه (متوسط ۴٬۹۲۱ نویسه در هر خبر)
89
تعداد کلیدواژه ۳۵۱ (متوسط ۲٫۳۲ کلیدواژه در هر خبر)
92
خبرهای عکس‌دار ۵۳
35
اخبار تغییر یافته ۴
93
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۶۹ خبر
اقتصادی ۳۳ خبر
اجتماعی ۱۳ خبر
بین‌الملل ۷ خبر
فرهنگی ۹ خبر
علمی-فناوری ۱۲ خبر
ورزشی ۳ خبر
گوناگون ۳ خبر
استانی ۲ خبر

آخرین اخبار الف