جام‌جم آنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۳۰ فروردین ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۸ -
تیتر ۳۱۵ کلمه (متوسط ۸٫۲۹ کلمه در هر خبر)
93
۲٬۹۴۳ نویسه (متوسط ۷۷٫۴۵ نویسه در هر خبر)
68
خلاصه ۱٬۰۴۳ کلمه (متوسط ۲۷٫۴۵ کلمه در هر خبر)
91
۹٬۶۷۸ نویسه (متوسط ۲۵۴٫۶۸ نویسه در هر خبر)
76
بدنه ۱۴٬۲۲۷ کلمه (متوسط ۳۷۴٫۳۹ کلمه در هر خبر)
46
۱۳۲٬۵۱۰ نویسه (متوسط ۳٬۴۸۷ نویسه در هر خبر)
83
تعداد کلیدواژه ۱۴۱ (متوسط ۳٫۷۱ کلیدواژه در هر خبر)
77
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۵ خبر
اقتصادی ۶ خبر
اجتماعی ۸ خبر
بین‌الملل ۶ خبر
فرهنگی ۶ خبر
ورزشی ۴ خبر
استانی ۳ خبر

آخرین اخبار جام‌جم آنلاین