جام‌جم آنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷۸ -
تیتر ۶۵۱ کلمه (متوسط ۸٫۳۵ کلمه در هر خبر)
93
۶٬۲۲۸ نویسه (متوسط ۷۹٫۸۵ نویسه در هر خبر)
66
خلاصه ۲٬۲۹۲ کلمه (متوسط ۲۹٫۳۸ کلمه در هر خبر)
97
۲۱٬۰۳۷ نویسه (متوسط ۲۶۹٫۷۱ نویسه در هر خبر)
71
بدنه ۲۹٬۱۳۵ کلمه (متوسط ۳۷۳٫۵۳ کلمه در هر خبر)
46
۲۶۵٬۴۳۴ نویسه (متوسط ۳٬۴۰۳ نویسه در هر خبر)
81
تعداد کلیدواژه ۲۹۰ (متوسط ۳٫۷۲ کلیدواژه در هر خبر)
77
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۱
96
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۱ خبر
اقتصادی ۱۱ خبر
اجتماعی ۲۳ خبر
بین‌الملل ۱۰ خبر
فرهنگی ۳ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۷ خبر
گوناگون ۵ خبر
استانی ۶ خبر
عکس ۱ خبر

آخرین اخبار جام‌جم آنلاین