جام‌جم آنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۲۷ مهر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۵ -
تیتر ۱۵۸ کلمه (متوسط ۱۰٫۵۳ کلمه در هر خبر)
86
۱٬۵۱۲ نویسه (متوسط ۱۰۰٫۸ نویسه در هر خبر)
52
summary ۴۷۳ کلمه (متوسط ۳۱٫۵۳ کلمه در هر خبر)
97
۴٬۱۶۶ نویسه (متوسط ۲۷۷٫۷۳ نویسه در هر خبر)
69
بدنه ۳٬۶۲۶ کلمه (متوسط ۲۴۱٫۷۳ کلمه در هر خبر)
27
۳۳٬۲۲۷ نویسه (متوسط ۲٬۲۱۵ نویسه در هر خبر)
50
تعداد کلیدواژه ۵۰ (متوسط ۳٫۳۳ کلیدواژه در هر خبر)
84
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۵ خبر
اقتصادی ۱ خبر
اجتماعی ۵ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۱ خبر
ورزشی ۱ خبر
گوناگون ۱ خبر

آخرین اخبار جام‌جم آنلاین