جام‌جم آنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۰۴ -
تیتر ۸۵۴ کلمه (متوسط ۸٫۲۱ کلمه در هر خبر)
93
۷٬۹۰۸ نویسه (متوسط ۷۶٫۰۴ نویسه در هر خبر)
69
خلاصه ۲٬۸۵۵ کلمه (متوسط ۲۷٫۴۵ کلمه در هر خبر)
91
۲۵٬۷۸۴ نویسه (متوسط ۲۴۷٫۹۲ نویسه در هر خبر)
78
بدنه ۳۷٬۶۷۵ کلمه (متوسط ۳۶۲٫۲۶ کلمه در هر خبر)
44
۳۴۶٬۳۷۱ نویسه (متوسط ۳٬۳۳۰ نویسه در هر خبر)
79
تعداد کلیدواژه ۴۳۰ (متوسط ۴٫۱۳ کلیدواژه در هر خبر)
70
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۵ خبر
اقتصادی ۱۴ خبر
اجتماعی ۳۲ خبر
بین‌الملل ۷ خبر
فرهنگی ۳ خبر
علمی-فناوری ۴ خبر
ورزشی ۷ خبر
گوناگون ۷ خبر
استانی ۱۵ خبر

آخرین اخبار جام‌جم آنلاین