جام‌جم آنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۹۱ -
تیتر ۷۴۵ کلمه (متوسط ۸٫۱۹ کلمه در هر خبر)
93
۶٬۹۱۹ نویسه (متوسط ۷۶٫۰۳ نویسه در هر خبر)
69
right ۴٬۱۵۵ کلمه (متوسط ۴۵٫۶۶ کلمه در هر خبر)
77
۳۸٬۶۱۵ نویسه (متوسط ۴۲۴٫۳۴ نویسه در هر خبر)
23
بدنه ۲۱٬۹۱۱ کلمه (متوسط ۲۴۰٫۷۸ کلمه در هر خبر)
27
۱۹۹٬۷۶۸ نویسه (متوسط ۲٬۱۹۵ نویسه در هر خبر)
49
تعداد کلیدواژه ۳۳۱ (متوسط ۳٫۶۴ کلیدواژه در هر خبر)
79
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۸
78
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۴ خبر
اقتصادی ۸ خبر
اجتماعی ۱۸ خبر
بین‌الملل ۱۶ خبر
فرهنگی ۱۰ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر
ورزشی ۱۷ خبر
گوناگون ۴ خبر
استانی ۲ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار جام‌جم آنلاین