جام‌جم آنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۴ فروردین ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵ -
تیتر ۳۷ کلمه (متوسط ۷٫۴ کلمه در هر خبر)
95
۲۸۷ نویسه (متوسط ۵۷٫۴ نویسه در هر خبر)
81
right ۱۶۵ کلمه (متوسط ۳۳ کلمه در هر خبر)
95
۱٬۳۲۹ نویسه (متوسط ۲۶۵٫۸ نویسه در هر خبر)
73
بدنه ۴٬۵۰۴ کلمه (متوسط ۹۰۰٫۸ کلمه در هر خبر)
79
۴۱٬۱۶۲ نویسه (متوسط ۸٬۲۳۲ نویسه در هر خبر)
47
تعداد کلیدواژه ۱۳ (متوسط ۲٫۶ کلیدواژه در هر خبر)
98
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اجتماعی ۵ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار جام‌جم آنلاین