جام‌جم آنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۳ -
تیتر ۳۳۴ کلمه (متوسط ۷٫۷۷ کلمه در هر خبر)
94
۳٬۱۹۱ نویسه (متوسط ۷۴٫۲۱ نویسه در هر خبر)
70
خلاصه ۹۲۷ کلمه (متوسط ۲۱٫۵۶ کلمه در هر خبر)
71
۸٬۶۷۶ نویسه (متوسط ۲۰۱٫۷۷ نویسه در هر خبر)
93
بدنه ۹٬۶۱۴ کلمه (متوسط ۲۲۳٫۵۸ کلمه در هر خبر)
24
۸۹٬۲۵۳ نویسه (متوسط ۲٬۰۷۶ نویسه در هر خبر)
46
تعداد کلیدواژه ۱۷۱ (متوسط ۳٫۹۸ کلیدواژه در هر خبر)
73
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۹ خبر
اقتصادی ۵ خبر
اجتماعی ۶ خبر
بین‌الملل ۹ خبر
فرهنگی ۴ خبر
ورزشی ۲ خبر
گوناگون ۵ خبر
استانی ۲ خبر
عکس ۱ خبر

آخرین اخبار جام‌جم آنلاین