جام‌جم آنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵۵ -
تیتر ۴۹۵ کلمه (متوسط ۹ کلمه در هر خبر)
91
۴٬۷۶۱ نویسه (متوسط ۸۶٫۵۶ نویسه در هر خبر)
62
خلاصه ۱٬۳۳۳ کلمه (متوسط ۲۴٫۲۴ کلمه در هر خبر)
80
۱۱٬۹۶۴ نویسه (متوسط ۲۱۷٫۵۳ نویسه در هر خبر)
88
بدنه ۱۷٬۴۰۷ کلمه (متوسط ۳۱۶٫۴۹ کلمه در هر خبر)
38
۱۵۹٬۲۸۹ نویسه (متوسط ۲٬۸۹۶ نویسه در هر خبر)
67
تعداد کلیدواژه ۲۴۴ (متوسط ۴٫۴۴ کلیدواژه در هر خبر)
64
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۱
95
اخبار حذف شده ۱۳
0
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۰ خبر
اقتصادی ۶ خبر
اجتماعی ۱۴ خبر
بین‌الملل ۲ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۹ خبر
گوناگون ۷ خبر
استانی ۶ خبر

آخرین اخبار جام‌جم آنلاین