جام‌جم آنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۲۱ -
تیتر ۹۶۰ کلمه (متوسط ۷٫۹۳ کلمه در هر خبر)
94
۸٬۸۵۱ نویسه (متوسط ۷۳٫۱۵ نویسه در هر خبر)
71
right ۶٬۵۶۴ کلمه (متوسط ۵۴٫۲۵ کلمه در هر خبر)
65
۵۸٬۱۴۰ نویسه (متوسط ۴۸۰٫۵ نویسه در هر خبر)
6
بدنه ۶۰٬۷۶۸ کلمه (متوسط ۵۰۲٫۲۱ کلمه در هر خبر)
64
۵۷۱٬۳۲۲ نویسه (متوسط ۴٬۷۲۲ نویسه در هر خبر)
92
تعداد کلیدواژه ۴۱۵ (متوسط ۳٫۴۳ کلیدواژه در هر خبر)
83
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۱۶
66
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۳ خبر
اقتصادی ۹ خبر
اجتماعی ۳۱ خبر
بین‌الملل ۱۴ خبر
فرهنگی ۱۷ خبر
علمی-فناوری ۱۰ خبر
ورزشی ۱۱ خبر
گوناگون ۱۳ خبر
استانی ۳ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار جام‌جم آنلاین