جام‌جم آنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۴ مهر ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۵ -
تیتر ۱۴۲ کلمه (متوسط ۹٫۴۷ کلمه در هر خبر)
89
۱٬۳۶۳ نویسه (متوسط ۹۰٫۸۷ نویسه در هر خبر)
59
خلاصه ۴۵۷ کلمه (متوسط ۳۰٫۴۷ کلمه در هر خبر)
99
۴٬۰۳۴ نویسه (متوسط ۲۶۸٫۹۳ نویسه در هر خبر)
72
بدنه ۳٬۶۷۵ کلمه (متوسط ۲۴۵ کلمه در هر خبر)
27
۳۴٬۴۷۵ نویسه (متوسط ۲٬۲۹۸ نویسه در هر خبر)
52
تعداد کلیدواژه ۵۵ (متوسط ۳٫۶۷ کلیدواژه در هر خبر)
78
خبرهای عکس‌دار ۱۰
66
اخبار تغییر یافته ۱
83
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۷ خبر
اجتماعی ۳ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۱ خبر
ورزشی ۳ خبر

آخرین اخبار جام‌جم آنلاین