جام‌جم آنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۵ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۱۴ -
تیتر ۹۱۸ کلمه (متوسط ۸٫۰۵ کلمه در هر خبر)
93
۸٬۶۲۹ نویسه (متوسط ۷۵٫۶۹ نویسه در هر خبر)
69
right ۹٬۱۵۳ کلمه (متوسط ۸۰٫۲۹ کلمه در هر خبر)
28
۸۱٬۴۴۸ نویسه (متوسط ۷۱۴٫۴۶ نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۴۵٬۶۸۶ کلمه (متوسط ۴۰۰٫۷۵ کلمه در هر خبر)
50
۴۲۸٬۲۸۱ نویسه (متوسط ۳٬۷۵۷ نویسه در هر خبر)
90
تعداد کلیدواژه ۴۴۷ (متوسط ۳٫۹۲ کلیدواژه در هر خبر)
74
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۱۲
73
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴ خبر
اقتصادی ۱۸ خبر
اجتماعی ۲۸ خبر
بین‌الملل ۷ خبر
فرهنگی ۱۳ خبر
علمی-فناوری ۱۴ خبر
ورزشی ۲۰ خبر
گوناگون ۸ خبر
استانی ۲ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار جام‌جم آنلاین