جام‌جم آنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۴۲ -
تیتر ۱٬۱۸۳ کلمه (متوسط ۸٫۳۳ کلمه در هر خبر)
93
۱۱٬۱۹۷ نویسه (متوسط ۷۸٫۸۵ نویسه در هر خبر)
67
right ۹٬۷۰۱ کلمه (متوسط ۶۸٫۳۲ کلمه در هر خبر)
45
۸۶٬۴۱۵ نویسه (متوسط ۶۰۸٫۵۶ نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۵۲٬۳۲۲ کلمه (متوسط ۳۶۸٫۴۶ کلمه در هر خبر)
45
۴۸۸٬۲۰۵ نویسه (متوسط ۳٬۴۳۸ نویسه در هر خبر)
82
تعداد کلیدواژه ۴۹۰ (متوسط ۳٫۴۵ کلیدواژه در هر خبر)
82
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۱۹
66
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۷ خبر
اقتصادی ۱۰ خبر
اجتماعی ۳۳ خبر
بین‌الملل ۱۳ خبر
فرهنگی ۲۵ خبر
علمی-فناوری ۱۱ خبر
ورزشی ۲۷ خبر
گوناگون ۷ خبر
استانی ۹ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار جام‌جم آنلاین