پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۲ -
تیتر ۲۱۶ کلمه (متوسط ۱۸ کلمه در هر خبر)
64
۲٬۱۳۰ نویسه (متوسط ۱۷۷٫۵ نویسه در هر خبر)
1
right ۴۵۲ کلمه (متوسط ۳۷٫۶۷ کلمه در هر خبر)
89
۴٬۲۶۹ نویسه (متوسط ۳۵۵٫۷۵ نویسه در هر خبر)
45
بدنه ۱۰٬۱۴۳ کلمه (متوسط ۸۴۵٫۲۵ کلمه در هر خبر)
87
۹۲٬۷۹۵ نویسه (متوسط ۷٬۷۳۳ نویسه در هر خبر)
54
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱۰
83
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اقتصادی ۵ خبر
اجتماعی ۴ خبر
استانی ۲ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی