پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۳ -
تیتر ۶۳۷ کلمه (متوسط ۱۹٫۳ کلمه در هر خبر)
60
۶٬۱۱۴ نویسه (متوسط ۱۸۵٫۲۷ نویسه در هر خبر)
0
right ۱٬۲۶۶ کلمه (متوسط ۳۸٫۳۶ کلمه در هر خبر)
88
۱۱٬۴۰۲ نویسه (متوسط ۳۴۵٫۵۲ نویسه در هر خبر)
48
بدنه ۲۳٬۸۸۸ کلمه (متوسط ۷۲۳٫۸۸ کلمه در هر خبر)
96
۲۲۶٬۳۷۹ نویسه (متوسط ۶٬۸۶۰ نویسه در هر خبر)
65
تعداد کلیدواژه ۷۳ (متوسط ۲٫۲۱ کلیدواژه در هر خبر)
88
خبرهای عکس‌دار ۲۹
87
اخبار تغییر یافته ۳
77
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اقتصادی ۱۶ خبر
اجتماعی ۹ خبر
استانی ۷ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی