پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۶ -
تیتر ۵۲۰ کلمه (متوسط ۲۰ کلمه در هر خبر)
58
۴٬۹۶۵ نویسه (متوسط ۱۹۰٫۹۶ نویسه در هر خبر)
0
right ۱٬۰۰۲ کلمه (متوسط ۳۸٫۵۴ کلمه در هر خبر)
87
۹٬۲۸۹ نویسه (متوسط ۳۵۷٫۲۷ نویسه در هر خبر)
44
بدنه ۲۰٬۷۱۲ کلمه (متوسط ۷۹۶٫۶۲ کلمه در هر خبر)
93
۱۹۴٬۵۲۳ نویسه (متوسط ۷٬۴۸۲ نویسه در هر خبر)
57
تعداد کلیدواژه ۵۳ (متوسط ۲٫۰۴ کلیدواژه در هر خبر)
81
خبرهای عکس‌دار ۲۲
84
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴ خبر
اقتصادی ۹ خبر
اجتماعی ۱۰ خبر
استانی ۳ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی