پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲ -
تیتر ۳۱ کلمه (متوسط ۱۵٫۵ کلمه در هر خبر)
72
۲۶۳ نویسه (متوسط ۱۳۱٫۵ نویسه در هر خبر)
32
right ۵۸ کلمه (متوسط ۲۹ کلمه در هر خبر)
96
۵۱۵ نویسه (متوسط ۲۵۷٫۵ نویسه در هر خبر)
75
بدنه ۱٬۵۴۲ کلمه (متوسط ۷۷۱ کلمه در هر خبر)
97
۱۵٬۱۸۳ نویسه (متوسط ۷٬۵۹۲ نویسه در هر خبر)
55
تعداد کلیدواژه ۶ (متوسط ۳ کلیدواژه در هر خبر)
90
خبرهای عکس‌دار ۲
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۱ خبر
استانی ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی