سینا

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۴ کلمه (متوسط ۴ کلمه در هر خبر)
60
۲۷ نویسه (متوسط ۲۷ نویسه در هر خبر)
88
summary ۲۰ کلمه (متوسط ۲۰ کلمه در هر خبر)
66
۱۹۹ نویسه (متوسط ۱۹۹ نویسه در هر خبر)
94
بدنه ۴۴۶ کلمه (متوسط ۴۴۶ کلمه در هر خبر)
56
۴٬۳۲۶ نویسه (متوسط ۴٬۳۲۶ نویسه در هر خبر)
97
تعداد کلیدواژه ۵ (متوسط ۵ کلیدواژه در هر خبر)
54
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
علمی-فناوری ۱ خبر

آخرین اخبار سینا

  • علم در 21 آذرماه امروز ۰۰:۰۴ [سینا]

    علم در 21 آذرماه

    سیناپرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.