سینا

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۴ کلمه (متوسط ۴ کلمه در هر خبر)
60
۳۵ نویسه (متوسط ۳۵ نویسه در هر خبر)
96
خلاصه ۲۰ کلمه (متوسط ۲۰ کلمه در هر خبر)
66
۱۹۹ نویسه (متوسط ۱۹۹ نویسه در هر خبر)
94
بدنه ۴۰۸ کلمه (متوسط ۴۰۸ کلمه در هر خبر)
51
۳٬۸۰۸ نویسه (متوسط ۳٬۸۰۸ نویسه در هر خبر)
91
تعداد کلیدواژه ۶ (متوسط ۶ کلیدواژه در هر خبر)
36
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
علمی-فناوری ۱ خبر

آخرین اخبار سینا

  • روز جهانی ذات الریه امروز ۰۰:۰۹ [سینا]

    روز جهانی ذات الریه

    سیناپرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.