سینا

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲ -
تیتر ۷ کلمه (متوسط ۳٫۵ کلمه در هر خبر)
50
۸۵ نویسه (متوسط ۴۲٫۵ نویسه در هر خبر)
91
right ۸۶ کلمه (متوسط ۴۳ کلمه در هر خبر)
81
۷۶۵ نویسه (متوسط ۳۸۲٫۵ نویسه در هر خبر)
36
بدنه ۱٬۳۹۲ کلمه (متوسط ۶۹۶ کلمه در هر خبر)
92
۱۲٬۳۸۳ نویسه (متوسط ۶٬۱۹۲ نویسه در هر خبر)
73
تعداد کلیدواژه ۹ (متوسط ۴٫۵ کلیدواژه در هر خبر)
63
خبرهای عکس‌دار ۲
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار سینا

 • صنایع خلاق فرهنگی؛ نیازمند حمایت امروز ۰۸:۵۹ [سینا]

  ترویج فناوری های نرم توسط جهاد دانشگاهی

  صنایع خلاق فرهنگی؛ نیازمند حمایت

  سیناپرس: بحث صنایع خلاق فرهنگی و فناوری های نرم را می توان موضوعی جدید و در عین حال مهم دانست که نیازمند توجه و حمایت بیشتر بخش خصوصی و نهادهای دولتی است. جهاد دانشگاهی یکی از مراکزی است که اهتمامی ویژه برای پیشرفت این حوزه انجام داده است.

 • روزجهانی کودک امروز ۰۰:۰۰ [سینا]

  روزجهانی کودک

  سازمان ملل متحد، ۲۰ نوامبر (۲۹ آبان) را روز جهانی کودک اعلام کرده‌است. مجمع عمومی سازمان ملل در چنین روزی در سال ۱۹۵۹ اعلامیهٔ حقوق کودک و در سال ۱۹۸۹ نیز کنوانسیون حقوق کودک را تصویب کرد.