سینا

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۴ کلمه (متوسط ۴ کلمه در هر خبر)
60
۳۳ نویسه (متوسط ۳۳ نویسه در هر خبر)
98
خلاصه ۱۹ کلمه (متوسط ۱۹ کلمه در هر خبر)
63
۱۸۳ نویسه (متوسط ۱۸۳ نویسه در هر خبر)
99
بدنه ۴۵۸ کلمه (متوسط ۴۵۸ کلمه در هر خبر)
58
۴٬۴۷۲ نویسه (متوسط ۴٬۴۷۲ نویسه در هر خبر)
95
تعداد کلیدواژه ۵ (متوسط ۵ کلیدواژه در هر خبر)
54
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
علمی-فناوری ۱ خبر

آخرین اخبار سینا

  • روز فناوری هسته ای امروز ۰۰:۰۵ [سینا]

    علم در 20 فروردین ماه:

    روز فناوری هسته ای

    در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.