برنا

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵۳۶ -
تیتر ۵٬۴۴۸ کلمه (متوسط ۱۰٫۱۶ کلمه در هر خبر)
87
۵۲٬۲۸۳ نویسه (متوسط ۹۷٫۵۴ نویسه در هر خبر)
54
summary ۱۳٬۱۰۲ کلمه (متوسط ۲۴٫۴۴ کلمه در هر خبر)
81
۱۲۲٬۱۵۸ نویسه (متوسط ۲۲۷٫۹۱ نویسه در هر خبر)
85
بدنه ۱۳۸٬۶۲۵ کلمه (متوسط ۲۵۸٫۶۳ کلمه در هر خبر)
29
۱٬۲۷۲٬۴۷۰ نویسه (متوسط ۲٬۳۷۴ نویسه در هر خبر)
54
تعداد کلیدواژه ۲٬۳۲۷ (متوسط ۴٫۳۴ کلیدواژه در هر خبر)
66
خبرهای عکس‌دار ۴۹۹
93
اخبار تغییر یافته ۳۷
82
اخبار حذف شده ۳
62
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۸۱ خبر
اقتصادی ۱۵ خبر
اجتماعی ۲۲ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۵۴ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۱۵۴ خبر
گوناگون ۱ خبر
استانی ۲۰۷ خبر

آخرین اخبار برنا