ایسنا

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۲ -
تیتر ۳۱۵ کلمه (متوسط ۹٫۸۴ کلمه در هر خبر)
88
۳٬۰۲۷ نویسه (متوسط ۹۴٫۵۹ نویسه در هر خبر)
56
right ۱٬۱۴۵ کلمه (متوسط ۳۵٫۷۸ کلمه در هر خبر)
91
۱۰٬۳۹۱ نویسه (متوسط ۳۲۴٫۷۲ نویسه در هر خبر)
54
بدنه ۱۹٬۹۶۶ کلمه (متوسط ۶۲۳٫۹۴ کلمه در هر خبر)
81
۱۸۸٬۲۰۸ نویسه (متوسط ۵٬۸۸۲ نویسه در هر خبر)
77
تعداد کلیدواژه ۹۹ (متوسط ۳٫۰۹ کلیدواژه در هر خبر)
89
خبرهای عکس‌دار ۲۶
81
اخبار تغییر یافته ۲
84
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
اقتصادی ۴ خبر
اجتماعی ۳ خبر
بین‌الملل ۴ خبر
فرهنگی ۶ خبر
علمی-فناوری ۳ خبر
ورزشی ۸ خبر
گوناگون ۱ خبر
عکس ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار ایسنا