ایسنا

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۸۳۵ -
تیتر ۸٬۱۹۰ کلمه (متوسط ۹٫۸۱ کلمه در هر خبر)
88
۷۸٬۷۳۵ نویسه (متوسط ۹۴٫۲۹ نویسه در هر خبر)
57
خلاصه ۲۵٬۸۵۰ کلمه (متوسط ۳۰٫۹۶ کلمه در هر خبر)
98
۲۴۱٬۷۰۷ نویسه (متوسط ۲۸۹٫۴۷ نویسه در هر خبر)
65
بدنه ۳۲۶٬۱۲۳ کلمه (متوسط ۳۹۰٫۵۷ کلمه در هر خبر)
48
۳٬۰۸۷٬۹۴۶ نویسه (متوسط ۳٬۶۹۸ نویسه در هر خبر)
88
تعداد کلیدواژه ۲٬۲۸۵ (متوسط ۲٫۷۴ کلیدواژه در هر خبر)
95
خبرهای عکس‌دار ۷۵۷
90
اخبار تغییر یافته ۲۱۴
35
اخبار حذف شده ۱
92
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۰۱ خبر
اقتصادی ۶۱ خبر
اجتماعی ۶۲ خبر
بین‌الملل ۷۴ خبر
فرهنگی ۶۵ خبر
علمی-فناوری ۴۰ خبر
ورزشی ۳۶ خبر
گوناگون ۲۰ خبر
استانی ۳۷۶ خبر

آخرین اخبار ایسنا