ایسنا

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۲ -
تیتر ۳۰۸ کلمه (متوسط ۹٫۶۲ کلمه در هر خبر)
89
۳٬۰۱۲ نویسه (متوسط ۹۴٫۱۲ نویسه در هر خبر)
57
right ۱٬۲۳۱ کلمه (متوسط ۳۸٫۴۷ کلمه در هر خبر)
87
۱۱٬۰۹۳ نویسه (متوسط ۳۴۶٫۶۶ نویسه در هر خبر)
47
بدنه ۲۱٬۳۹۴ کلمه (متوسط ۶۶۸٫۵۶ کلمه در هر خبر)
88
۲۰۳٬۱۱۶ نویسه (متوسط ۶٬۳۴۷ نویسه در هر خبر)
71
تعداد کلیدواژه ۱۱۳ (متوسط ۳٫۵۳ کلیدواژه در هر خبر)
81
خبرهای عکس‌دار ۲۹
90
اخبار تغییر یافته ۱
92
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
اقتصادی ۳ خبر
اجتماعی ۷ خبر
بین‌الملل ۵ خبر
فرهنگی ۵ خبر
علمی-فناوری ۴ خبر
ورزشی ۵ خبر
گوناگون ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار ایسنا