ایسنا

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۵ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵ -
تیتر ۴۸ کلمه (متوسط ۹٫۶ کلمه در هر خبر)
89
۴۶۵ نویسه (متوسط ۹۳ نویسه در هر خبر)
58
right ۱۳۷ کلمه (متوسط ۲۷٫۴ کلمه در هر خبر)
91
۱٬۲۶۷ نویسه (متوسط ۲۵۳٫۴ نویسه در هر خبر)
77
بدنه ۲٬۴۷۹ کلمه (متوسط ۴۹۵٫۸ کلمه در هر خبر)
63
۲۳٬۸۷۱ نویسه (متوسط ۴٬۷۷۴ نویسه در هر خبر)
91
تعداد کلیدواژه ۱۱ (متوسط ۲٫۲ کلیدواژه در هر خبر)
88
خبرهای عکس‌دار ۵
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اجتماعی ۱ خبر
بین‌الملل ۲ خبر
ورزشی ۱ خبر
عکس ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار ایسنا