ایسنا

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵۴۳ -
تیتر ۵٬۱۲۶ کلمه (متوسط ۹٫۴۴ کلمه در هر خبر)
89
۴۹٬۶۴۷ نویسه (متوسط ۹۱٫۴۳ نویسه در هر خبر)
59
summary ۱۷٬۸۲۹ کلمه (متوسط ۳۲٫۸۳ کلمه در هر خبر)
95
۱۶۵٬۳۷۰ نویسه (متوسط ۳۰۴٫۵۵ نویسه در هر خبر)
61
بدنه ۲۲۵٬۶۷۲ کلمه (متوسط ۴۱۵٫۶ کلمه در هر خبر)
52
۲٬۱۳۴٬۱۰۳ نویسه (متوسط ۳٬۹۳۰ نویسه در هر خبر)
94
تعداد کلیدواژه ۱٬۲۲۰ (متوسط ۲٫۲۵ کلیدواژه در هر خبر)
89
خبرهای عکس‌دار ۵۲۱
95
اخبار تغییر یافته ۷۳
66
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۷۴ خبر
اقتصادی ۵۵ خبر
اجتماعی ۶۵ خبر
بین‌الملل ۷۱ خبر
فرهنگی ۶۶ خبر
علمی-فناوری ۴۷ خبر
ورزشی ۵۲ خبر
گوناگون ۴ خبر
استانی ۱۰۵ خبر
عکس ۴ خبر

آخرین اخبار ایسنا