ایسنا

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۱۹ -
تیتر ۴٬۰۶۸ کلمه (متوسط ۹٫۷۱ کلمه در هر خبر)
89
۳۸٬۶۳۵ نویسه (متوسط ۹۲٫۲۱ نویسه در هر خبر)
58
right ۱۲٬۲۰۰ کلمه (متوسط ۲۹٫۱۲ کلمه در هر خبر)
97
۱۱۳٬۱۱۵ نویسه (متوسط ۲۶۹٫۹۶ نویسه در هر خبر)
71
بدنه ۱۵۰٬۸۲۶ کلمه (متوسط ۳۵۹٫۹۷ کلمه در هر خبر)
44
۱٬۴۲۳٬۷۰۱ نویسه (متوسط ۳٬۳۹۸ نویسه در هر خبر)
81
تعداد کلیدواژه ۹۹۳ (متوسط ۲٫۳۷ کلیدواژه در هر خبر)
94
خبرهای عکس‌دار ۳۸۰
90
اخبار تغییر یافته ۵۶
66
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۶۲ خبر
اقتصادی ۲۴ خبر
اجتماعی ۳۵ خبر
بین‌الملل ۶۷ خبر
فرهنگی ۴۵ خبر
علمی-فناوری ۲۸ خبر
ورزشی ۵۲ خبر
گوناگون ۲ خبر
استانی ۱۰۰ خبر
عکس ۴ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار ایسنا