روزنامه دنیای اقتصاد

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۶۲ -
تیتر ۱٬۱۸۰ کلمه (متوسط ۷٫۲۸ کلمه در هر خبر)
96
۱۱٬۲۲۷ نویسه (متوسط ۶۹٫۳ نویسه در هر خبر)
73
summary ۱۲٬۶۷۹ کلمه (متوسط ۷۸٫۲۷ کلمه در هر خبر)
31
۱۱۶٬۶۵۱ نویسه (متوسط ۷۲۰٫۰۷ نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۶۶٬۵۲۶ کلمه (متوسط ۴۱۰٫۶۵ کلمه در هر خبر)
51
۶۴۵٬۳۵۳ نویسه (متوسط ۳٬۹۸۴ نویسه در هر خبر)
96
تعداد کلیدواژه ۷۸۴ (متوسط ۴٫۸۴ کلیدواژه در هر خبر)
57
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳۱ خبر
اقتصادی ۷۳ خبر
فرهنگی ۱۹ خبر
علمی-فناوری ۱۸ خبر
ورزشی ۱۶ خبر
استانی ۵ خبر

آخرین اخبار روزنامه دنیای اقتصاد