روزنامه دنیای اقتصاد

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۱ مرداد ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶ -
تیتر ۵۲ کلمه (متوسط ۸٫۶۷ کلمه در هر خبر)
92
۵۰۷ نویسه (متوسط ۸۴٫۵ نویسه در هر خبر)
63
خلاصه ۱۳۰ کلمه (متوسط ۲۱٫۶۷ کلمه در هر خبر)
72
۱٬۲۵۸ نویسه (متوسط ۲۰۹٫۶۷ نویسه در هر خبر)
90
بدنه ۶۳۱ کلمه (متوسط ۱۰۵٫۱۷ کلمه در هر خبر)
7
۵٬۸۲۲ نویسه (متوسط ۹۷۰ نویسه در هر خبر)
17
تعداد کلیدواژه ۳۰ (متوسط ۵ کلیدواژه در هر خبر)
54
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
اجتماعی ۲ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه دنیای اقتصاد