روزنامه دنیای اقتصاد

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷۹ -
تیتر ۶۵۳ کلمه (متوسط ۸٫۲۷ کلمه در هر خبر)
93
۶٬۱۳۲ نویسه (متوسط ۷۷٫۶۲ نویسه در هر خبر)
68
خلاصه ۲٬۹۰۶ کلمه (متوسط ۳۶٫۷۸ کلمه در هر خبر)
90
۲۶٬۷۷۱ نویسه (متوسط ۳۳۸٫۸۷ نویسه در هر خبر)
50
بدنه ۴۸٬۶۶۹ کلمه (متوسط ۶۱۶٫۰۶ کلمه در هر خبر)
80
۴۵۷٬۶۷۰ نویسه (متوسط ۵٬۷۹۳ نویسه در هر خبر)
78
تعداد کلیدواژه ۳۸۲ (متوسط ۴٫۸۴ کلیدواژه در هر خبر)
57
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۳
90
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۸ خبر
اقتصادی ۱۸ خبر
اجتماعی ۸ خبر
بین‌الملل ۳ خبر
فرهنگی ۱۳ خبر
علمی-فناوری ۳ خبر
ورزشی ۳ خبر
استانی ۳ خبر

آخرین اخبار روزنامه دنیای اقتصاد