روزنامه دنیای اقتصاد

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۱۲ -
تیتر ۲٬۳۲۵ کلمه (متوسط ۷٫۴۵ کلمه در هر خبر)
95
۲۲٬۷۲۵ نویسه (متوسط ۷۲٫۸۴ نویسه در هر خبر)
71
خلاصه ۱۸٬۷۰۷ کلمه (متوسط ۵۹٫۹۶ کلمه در هر خبر)
57
۱۷۱٬۹۴۱ نویسه (متوسط ۵۵۱٫۰۹ نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۱۲۲٬۴۸۸ کلمه (متوسط ۳۹۲٫۵۹ کلمه در هر خبر)
48
۱٬۱۷۷٬۲۳۰ نویسه (متوسط ۳٬۷۷۳ نویسه در هر خبر)
90
تعداد کلیدواژه ۱٬۴۹۲ (متوسط ۴٫۷۸ کلیدواژه در هر خبر)
58
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۱
99
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۱۱ خبر
اقتصادی ۸۹ خبر
اجتماعی ۶ خبر
بین‌الملل ۱۳ خبر
فرهنگی ۳۱ خبر
علمی-فناوری ۲۵ خبر
ورزشی ۲۹ خبر
استانی ۸ خبر

آخرین اخبار روزنامه دنیای اقتصاد