اکونیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷۱۷ -
تیتر ۷٬۱۰۷ کلمه (متوسط ۹٫۹۱ کلمه در هر خبر)
88
۶۸٬۸۴۸ نویسه (متوسط ۹۶٫۰۲ نویسه در هر خبر)
55
خلاصه ۲۱٬۲۰۴ کلمه (متوسط ۲۹٫۵۷ کلمه در هر خبر)
98
۲۰۳٬۰۸۸ نویسه (متوسط ۲۸۳٫۲۵ نویسه در هر خبر)
67
بدنه ۳۰۴٬۵۳۷ کلمه (متوسط ۴۲۴٫۷۴ کلمه در هر خبر)
53
۲٬۸۷۷٬۵۵۳ نویسه (متوسط ۴٬۰۱۳ نویسه در هر خبر)
97
تعداد کلیدواژه ۲۰ (متوسط ۰٫۰۳ کلیدواژه در هر خبر)
1
خبرهای عکس‌دار ۷۱۶
99
اخبار تغییر یافته ۱۶
94
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۱۹ خبر
اقتصادی ۱۳۹ خبر
اجتماعی ۵۰ خبر
بین‌الملل ۲ خبر
فرهنگی ۶۱ خبر
علمی-فناوری ۴۵ خبر
ورزشی ۱۲۳ خبر
استانی ۷۸ خبر

آخرین اخبار اکونیوز