تسنیم

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۴ مهر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶۳۴ -
تیتر ۷٬۶۲۰ کلمه (متوسط ۱۲٫۰۲ کلمه در هر خبر)
82
۷۳٬۸۴۲ نویسه (متوسط ۱۱۶٫۴۷ نویسه در هر خبر)
42
summary ۱۷٬۳۹۲ کلمه (متوسط ۲۷٫۴۳ کلمه در هر خبر)
91
۱۶۲٬۲۳۸ نویسه (متوسط ۲۵۵٫۹ نویسه در هر خبر)
76
بدنه ۲۴۷٬۹۶۷ کلمه (متوسط ۳۹۱٫۱۲ کلمه در هر خبر)
48
۲٬۳۵۳٬۱۴۳ نویسه (متوسط ۳٬۷۱۲ نویسه در هر خبر)
89
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۶۲۲
98
اخبار تغییر یافته ۵۲
79
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۳۴ خبر
اقتصادی ۹۵ خبر
اجتماعی ۳۹ خبر
بین‌الملل ۱۲ خبر
فرهنگی ۵۷ خبر
علمی-فناوری ۱۹ خبر
ورزشی ۹۹ خبر
گوناگون ۱ خبر
استانی ۷۸ خبر

آخرین اخبار تسنیم