آفتاب

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۳ مهر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۶۱ -
تیتر ۱٬۶۱۱ کلمه (متوسط ۱۰٫۰۱ کلمه در هر خبر)
88
۱۵٬۴۳۸ نویسه (متوسط ۹۵٫۸۹ نویسه در هر خبر)
56
summary ۵٬۰۹۳ کلمه (متوسط ۳۱٫۶۳ کلمه در هر خبر)
97
۴۶٬۸۸۱ نویسه (متوسط ۲۹۱٫۱۹ نویسه در هر خبر)
65
بدنه ۶۰٬۰۴۵ کلمه (متوسط ۳۷۲٫۹۵ کلمه در هر خبر)
46
۵۶۰٬۰۱۸ نویسه (متوسط ۳٬۴۷۸ نویسه در هر خبر)
83
تعداد کلیدواژه ۴۳۷ (متوسط ۲٫۷۱ کلیدواژه در هر خبر)
96
خبرهای عکس‌دار ۴۲
26
اخبار تغییر یافته ۱
98
اخبار حذف شده ۲
17
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۷۳ خبر
اقتصادی ۱۷ خبر
اجتماعی ۱۹ خبر
بین‌الملل ۳ خبر
فرهنگی ۱۳ خبر
علمی-فناوری ۱۰ خبر
ورزشی ۲۱ خبر
گوناگون ۴ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار آفتاب