[ایمنا] رئیس جمهور:

حضور رژیم صهیونیستی در هر محیطی تضعیف کننده امنیت آنجاست

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه حضور رژیم اشغالگر قدس در منطقه تنش‌زا بوده و به هیچ وجه به نفع امنیت منطقه نیست، گفت: امنیت در منطقه صرفا با همکاری کشورهای منطقه و همسایگان خزر محقق می‌شود.

حضور رئیس‌جمهور در شورای عتف پس از ۱۱ سال وقفه

[ایسنا] معاون پژوهشی وزارت علوم خبر داد؛

حضور رئیس‌جمهور در شورای عتف پس از ۱۱ سال وقفه