[خبرآنلاین] سکوت احمدی نژاد به خودش ارتباط دارد اما...

پورمختار: تلقی احمدی نژاد از «کشور» بودن اسرائیل درست نیست /به عنوان عضو مجمع تشخیص باید با دقت بیشتری اظهارنظر کند

پورمختار درباره تغییرات دیدگاه احمدی‌نژاد در گذر سال‌ها گفت:ما اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسیم و یک رژیم اشغالگر است. در سیاست‌های رسمی ایران اسرائیل کشور شناخته نمی‌شود.