[ایسنا]

بازدید مشترک روسای جمهور ایران و آذربایجان از سد قیز قلعه‌سی

روسای جمهور ایران و آذربایجان در بدو ورود به محل افتتاح سد قیز قلعه‌سی، به اتفاق یکدیگر با حضور بر روی تاج سد، از بخش‌های مختلف آن بازدید کردند.