[باشگاه خبرنگاران جوان] باشگاه خبرنگاران جوان گزارش می‌دهد؛

وقتی کیهان هر جنبنده‌ای را روی هوا شکار می‌کند حتی موشک‌های کروز

طراحی و ساخت رادار کیهان دستاورد‌های زیادی برای ما به ارمغان آورده است.