[مهر] چالش‌های آموزش‌ دینی در مدرسه «۱»؛

دانش‌آموزانی که نمی‌توانند قرآن را روان بخوانند

همتی فر گفت:وقتی از تربیت قرآنی صحبت می‌کنیم محدود به ساحت تربیت اعتقادی، عبادی و اخلاقی نخواهد بود و در حوزه‌های دیگر مانند فناوری و تجربی بروز پیدا می‌کند.