[فارس]

هشدار دیوان بین‌المللی کیفری درخصوص وقوع جنایت جنگی در فلسطین اشغالی

دادستان کل دیوان بین‌المللی کیفری درخصوص افزایش تنش در فلسطینی اشغالی و ارتکاب جنایات جنگی در آن هشدار داد.

کمک هزینه مسکن کارگران افزایش یافت

[باشگاه خبرنگاران جوان] در جلسه هیئت دولت تصویب شد؛

کمک هزینه مسکن کارگران افزایش یافت