تبیان

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۴ مهر ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۶ کلمه (متوسط ۶ کلمه در هر خبر)
100
۵۵ نویسه (متوسط ۵۵ نویسه در هر خبر)
83
خلاصه ۵۳ کلمه (متوسط ۵۳ کلمه در هر خبر)
67
۴۷۸ نویسه (متوسط ۴۷۸ نویسه در هر خبر)
6
بدنه ۹۳۹ کلمه (متوسط ۹۳۹ کلمه در هر خبر)
74
۹٬۳۴۴ نویسه (متوسط ۹٬۳۴۴ نویسه در هر خبر)
33
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
گوناگون ۱ خبر

آخرین اخبار تبیان

  • نحوه‌ی برخورد با آلرژی پاییزی امروز ۱۰:۰۰ [تبیان]

    آلرژی فصلی را چگونه کنترل کنیم؟

    نحوه‌ی برخورد با آلرژی پاییزی

    مریم مرادیان نیری

    اگر تغییرات لازم را در سبک زندگی‌تان ایجاد کردید اما همچنان درگیر علائم آلرژی هستید، به متخصص آسم و آلرژی مراجعه کنید تا اول آلرژی‌تان را تائید کرده و سپس برنامه درمانی به شما پیشنهاد کند. داروهای بدون نسخه زیادی هم وجود دارند که به کنترل علائم آلرژی کمک می‌کنند.