روزنامه حمایت

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵۶ -
تیتر ۳۳۷ کلمه (متوسط ۶٫۰۲ کلمه در هر خبر)
99
۳٬۲۲۴ نویسه (متوسط ۵۷٫۵۷ نویسه در هر خبر)
81
خلاصه ۹۲۰ کلمه (متوسط ۱۶٫۴۳ کلمه در هر خبر)
54
۸٬۴۴۱ نویسه (متوسط ۱۵۰٫۷۳ نویسه در هر خبر)
83
بدنه ۳۰٬۵۳۲ کلمه (متوسط ۵۴۵٫۲۱ کلمه در هر خبر)
70
۲۹۱٬۹۷۴ نویسه (متوسط ۵٬۲۱۴ نویسه در هر خبر)
86
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
1
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۹ خبر
اقتصادی ۱۲ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۴ خبر
علمی-فناوری ۴ خبر
ورزشی ۳ خبر
استانی ۲ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه حمایت